Rune Breili og Harald Svendsen ble i Vestfold tingrett i vår dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Tjøme-saken, men dommen ble anket. Mandag kom resultatet av ankebehandlingen i Agder lagmannsrett.

Det var NRK som først meldte om utfallet av ankesaken mandag ettermiddag.

Saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og ikke minst vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.

DN har ikke lykkes med å komme i kontakt med Rune Breili, som har uttalt i en kort kommentar til Tønsbergs Blad at han er lettet over rettsavgjørelsen.

– Lettet og glad

Hans advokat, Thomas Skjelbred i Elden advokatfirma, sier til DN at han er godt fornøyd med rettsavgjørelsen.

– Min klient er lettet over å endelig bli trodd og for å få full frifinnelse. Han har hatt veldig alvorlige anklager hengende over seg i mange år, og gjennom det blitt symbolet på Tjømesaken, så nå er han veldig lettet og glad, sier Skjelbred.

Skjelbred mener lagmannsretten har gjort en grundig vurdering av saken.

– Retten har ikke funnet at vilkårene for korrupsjon er oppfylt. Økokrim har ikke bevist at det foreligger en sammenheng mellom Breilis tjenester og Svendsens stilling, slik loven krever. Denne dommen viser derfor at venner fortsatt kan stille opp og hjelpe hverandre. Vi kan ikke ha et samfunn hvor det ikke er mulig, sier Skjelbred.

En grundig dom

Advokat Knut Henrik Strømme, som har representert Harald Svendsen, sier til DN at både han og hans klient er godt fornøyd med avgjørelsen til lagmannsretten.

– Det er en grundig rettsavgjørelse, basert på grundig bevisføring, og med rett resultat. Dommen sier det samme som min klient har sagt hele tiden – at dette var en vennetjeneste, sier Strømme.

Advokat Knut Henrik Strømme (t.v) har representert tidligere bygningssjef Harald Svendsen i korrupsjonssaken. Her avbildet med aktor og førstestatsadvokat Esben Kyhring i saken.
Advokat Knut Henrik Strømme (t.v) har representert tidligere bygningssjef Harald Svendsen i korrupsjonssaken. Her avbildet med aktor og førstestatsadvokat Esben Kyhring i saken. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Strømme forteller at det har vært noen svært belastende år for hans klient.

– Saken startet med beskyldninger om korrupsjon og penger i brune konvolutter. Nå er det forhåpentlig lagt dødt en gang for alle, sier Strømme.

Harald Svendsen.
Harald Svendsen. (Foto: Jo Straube)

Dømt for grov korrupsjon

Saken har sitt utspring i en rekke byggesaker i det som nå er en del av Færder kommune. Tingretten i Vestfold mente det bevist at Rune Breili hadde utført kostbare tegnearbeider for Svendsen, noe som ble rammet av korrupsjonsbestemmelsene. Ettersom Svendsen var en offentlig tjenestemann, ble de to dømt for grov korrupsjon i tingretten.

Anken fra Breili gjaldt saksbehandlingen, bevisvurderingen under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Anken fra Svendsen var begrenset til domfellelsen for grov korrupsjon og gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet og straffutmålingen.

Økokrim vurderer å anke til Høyesterett

Retten har lagt til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen, men at det ikke ut fra det strenge beviskravet i strafferetten kan utelukkes at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson. Arkitekten og byggesakslederen er på denne bakgrunn frifunnet for grov korrupsjon, skriver Økokrim på sine nettsider.

«Saken reiser viktige og til dels vanskelige spørsmål om forholdet mellom vennetjenester, habilitet og korrupsjon, og det har vært viktig å få saken belyst gjennom offentlig rettergang», sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik ved Økokrim i en kommentar.

– Vi vil nå gå gjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.
– Vi vil nå gå gjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Både Svendsen og en annen tidligere byggesaksbehandler er domfelt for tjenestefeil fordi de behandlet en eller flere saker om byggetiltak i strandsonen i strid med reglene i plan- og bygningsloven.

«Vi vil nå gå igjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett», sier Harbo-Lervik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.