Borgarting lagmannsrett har avvist statens anke i erstatningssaken Brask har anlagt etter at Transocean-saken ble lagt bort av Økokrim. Tapene skatteadvokaten krever erstattet oppsto etter at Transocean-tiltalen veltet hans lukrative advokatkarriere, skriver Rett24.

Lagmannsrettens dom innebærer at Brask har krav på å få dekket deler av overskuddsandelen han ville fått som partner i EY – rundt 20 millioner kroner, ifølge Ifølge Brasks prosessfullmektig, John Christian Elden.

Dommen gjelder kun spørsmålet om hvilke poster staten plikter å erstatte. Utmålingen er ennå ikke rettsbehandlet.

Brask har dessuten gått til søksmål gjennom et selskap han eier for å få ytterligere 10 millioner kroner.

Tre tiltalte skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble blankt frifunnet da Oslo tingrett i 2014 avsa dom i gigantsaken mot riggselskapet Transocean, også omtalt som norgeshistoriens største skatteunndragelsessak. Dagen før saken skulle opp for Borgarting lagmannsrett i 2016, valgte Økokrim å trekke anken. Da hadde det gått elleve år siden Økokrim begynte å etterforske den.

Staten er blitt ilagt erstatningsansvar overfor flere parter, blant annet ble skatterådgiver Sverre Koch i fjor tilkjent 6,6 millioner kroner i Oslo tingrett. Ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett i juni.

Rett24 anslår at statens samlede tap og omkostninger vil komme opp i 200 millioner kroner.

Derfor fremstår det britiske parlamentet som et komplett galehus
Beina på bordet. Buing, skriking og hoing. Og noen røde streker på gulvet. DNs kommentator forklarer hvordan det ble sånn.
03:42
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.