DN skrev nylig om en advokat som vurderer søksmål mot staten og en tingrettsdommer.

Advokaten ønsker at dommeren skal utdype en setning i en kjennelse, noe dommeren mener hun ikke har anledning til. Dette har ført til en debatt om hvorvidt dommere er immune mot kritikk.

Jan Fougner er en av landets fremste advokater innen arbeidsrett og har ledet flere store granskninger.