Arne Vigeland står i Asker og Bærum tingrett tiltalt for grovt skadeverk etter at han i mars og april 2014 leide inn hjelp til å fjerne halve uthuset til naboen, rev en nesten 70 år gammel steinmur, fjernet et morelltre, et plommetre og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.

Vigeland mener at han må frifinnes fordi han kun har fjernet ting på egen tomt. Hans forsvarer Trygve Staff mener klienten må frifinnes fordi han ikke var klar over at naboene hadde eksklusiv bruksrett på eiendommene.

Ekteparet Waage og brødrene Medin har begge fremmet krav om erstatning fra Arne Vigeland i forbindelse med straffesaken. Sammen med kravet fra Waages forsikringsselskap er kravene på over én million kroner. 

Onsdag møtte to takstmenn for å gi sin vurdering av hva det koster å erstatte skadene. Den ene, Erik Jonson, var innkalt som sakkyndig vitne for påtalemyndigheten. Han har regnet ut at det vil koste nærmere 400.000 kroner å erstatte både uthuset og gjerdet som tidligere lå i forkant.

Staff reagerte under utspørringen på at kostnadene er beregnet etter hva det koster å bygge opp et uthus etter dagens standard.

– Hvorfor har du ikke regnet på hva det koster å skjøte på den ganske enkle konstruksjonen som var der? 

– Jeg mente at reparasjon ikke var regningssvarende. Men det er mulig man kunne gjort det litt enklere og dermed spart litt i forhold til det jeg har regnet på, svarte Jonson. 

Han la til at han hadde fått et todelt mandat: Kunne uthuset repareres? Hva koster det å oppføre et nytt uthus? 

Han mener uthuset som alt hadde stått der i flere tiår, fint kunne stått der i ytterligere tiår, om ikke det hadde blitt utsatt for skadeverket.

– Rivningsobjekt

Vigeland har engasjert en egen takstmann, Steinar Brovoll, for å få en alternativ verdivurdering av skadene. Da Brovoll inntok vitneboksen presiserte han at hadde utarbeidet en tilstandsrapport, lik det man gjør når et hus skal selges.

I hans oppfatning hadde ikke uthuset noen verdi.

– Det var mangelfullt på alle måter. Det var råteskader og sammenbrudd i flere deler av konstruksjonen, sa Brovoll, som karakteriserte det som et rivingsobjekt.

– Det har ingen bæreevne. Før eller siden måtte dette bygget demonteres og bygges opp på nytt. Han konkluderte derfor med at det ville gi en minusverdi for en kjøper av Waages eiendom.

– Hvor mye ville det koste å fjerne noe sånt? lurte Staff.

– Om jeg skal gjette vil jeg si mellom 50.000 og 100.000 kroner.

– Har det ingen bruksverdi?

– Nei. Det har ingen verdi når det står i fare for å dette ned, svarte Brovoll.

Jonson har også levert en vurdering av hva det vil koste å erstatte den eldre steinmuren som ledet opp til husene på brødrene Medins tomt. Takstmannen mente det vil koste 425.000 kroner med moms å få erstattet den gamle røysmuren med en natursteinsmur.

– Det finnes nesten ikke mennesker i Norge i dag som kan lage en sånn mur, sa han om den opptil 2,5 meter muren som tidligere lå på tomten. 

Nekter for ulovlig fjerning av mur

Vigeland har som del av sin forklaring sagt at de delene av muren som er fjernet er det på grunn av utglidning. Ellers hevder han muren fortsatt er intakt under et lag matjord og plantene han har fått satt der.

Takstmann Jonson mente bilder viser at muren fortsatt var solid da Vigelands entreprenører rykket inn og at stabiliteten ikke var svekket. 

– At det kanskje har falt ut en stein eller to, endrer ikke på dette, sa Jonson. 

Forsikringsselskapet If, hvor Waage har sin boligforsikring, har også rettet krav mot Vigeland. Årsaken er at de måtte sikre ekteparets verdier i etterkant av at halve uthuset ble fjernet. If har derfor gått til såkalt regresskrav mot Vigeland for å få dekket sine utbetalinger på 224.000 kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor beundrer Jens drittsekken Francis Underwood
Jens Stoltenberg forklarer hvorfor han elsker maktsyke Francis Underwood i den amerikanske serien House of Cards.
01:30
Publisert: