– Det finnes flere alternativer til varetektsfengsling, men de brukes i for liten grad, sier hun til Stavanger Aftenblad.

En gjennomgang avisen har gjort viser at det de siste tre månedene er gjennomført 35 fengslinger i Stavanger tingrett. I 33 av disse fengslingene fikk politiet medhold av retten. (Her er kjennelser unntatt offentlighet ikke tatt med.)

- Må settes høyt

Sunde, som er advokat i advokatfirmaet Legal, viser til at retten ofte ender opp med å varetektsfengsle i lange perioder, og viser til en av hennes klienter som i fjor satt sju måneder i varetekt for så å bli dømt til fem måneders fengsel.

Hun mener gjeninnføring av kausjon må overveies for å få redusert bruken av varetekt.

– Kausjonen må selvfølgelig settes høyt slik at siktede er motivert til å returnere og få pengene tilbake når rettssaken berammes. Kausjonen må settes høyere for ressurssterke mennesker enn for dem som lever på sosialstønad. Kausjon må ikke bli en rikmannsgreie hvor de med god råd kan kjøpe seg ut av problemer, sier hun.(Vilkår)

Slik sparer du til pensjon
Anders Skar i Nordnet forteller hvordan aksjer kan hjelpe på pensjonssparingen.
01:03
Publisert: