Borgarting lagmannsrett mener tidligere Yara-direktør Ken Wallace skal dømmes til syv års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.

Det fremkommer av dommen som ble avsagt tirsdag formiddag.

Det er betydelig strengere enn tingrettsdommen fra 2015, da Wallace ble dømt til 2,5 års fengsel.

Advokat Arild Dyngeland er forsvarer for Ken Wallace. Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen mot Wallace til syv år, mot 2,5 år som han ble idømt i Oslo tingrett.
Advokat Arild Dyngeland er forsvarer for Ken Wallace. Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen mot Wallace til syv år, mot 2,5 år som han ble idømt i Oslo tingrett. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Ken Wallace var juridisk direktør i Yara gjennom en årrekke. I 2014 ble han og tre andre Yara-topper tiltalt for grov korrupsjon. I lagmannsretten var Wallace den eneste som ble funnet skyldig.

Skjerpet straffen

Lagmannsretten peker på at Yara inngikk avtaler med sønnene til to sentrale offentlige tjenestemenn i India og Libya.

I skjerpende retning peker lagmannsretten på at korrupsjonen var godt planlagt og at det ble aktivt forsøkt skjult ved å inngå konsulentbistand til to sønner.

Retten peker også på at Wallace satt meget sentralt i Yara som juridisk direktør og medlem av konsernledelsen, og dessuten var øverste ansvarlig for blant annet selskapets antikorrupsjonsarbeid.

Lagmannsretten viser også til at til at «korrupsjonens omfang står svært sentralt ved straffutmålingen».

«Ken Wallace er funnet skyldig i å ha medvirket til utbetaling av bestikkelser på til sammen cirka 14,5 millioner kroner – beregnet etter kursen på amerikanske dollar på de respektive utbetalingstidspunktene. Omfanget av de totale bestikkelsene som Wallace tilbød eller medvirket til å tilby, var imidlertid betydelig høyere», heter det i dommen, der det vises til at de to avtalene hadde en samlet verdi på 43,5 millioner kroner.

I formildende retning fant lagmannsretten lite å bemerke, fremkommer det i en pressemelding fra retten. Der understrekes det imidlertid at Wallace ikke har oppnådd noen form for personlig vinning ved de straffbare handlingene.

Uforstående til bevisvurderingen

DN har ikke lykkes å få en kommentar fra Wallace' advokat Arild Dyngeland tirsdag ettermiddag.

Da skyldspørsmålet i saken ble avgjort av juryen i begynnelsen av desember i fjor, sa Wallace' advokat Arild Dyngeland følgende:

– Vi skjønner ikke bevisvurderingen, men vi må forholde oss til det, sa Dyngeland.

I Borgarting lagmannsrett var Ken Wallace den eneste av de fire Yara-toppene som ble funnet skyldig i anklagene om grov korrupsjon. De tre andre ble frikjent. Skyldspørsmålet ble avgjort av juryen i begynnelsen av desember.

«Initiativet kom fra noen andre»

I tingretten og lagmannsretten understreket Ken Wallace at han handlet på ordre fra andre.

– Jeg er en god soldat, men jeg var ikke sjefen. Det var ikke mitt prosjekt, sa den tidligere juridiske direktøren i Yara til en venn i en telefonsamtale som ble gjengitt i retten.

Lagmannsretten bemerker følgende om dette:

«Det er ingenting som tyder på at Wallace på eget initiativ besluttet å inngå avtaler om betaling av bestikkelser. Lagmannsretten legger til grunn at initiativet kom fra noen andre i organisasjonen, uten at bevisførselen i saken har gitt svaret på hvem dette var», heter det i dommen.

Retten ville likevel ikke gi dette noen betydning for straffutmålingen.

«Ken Wallace var ingen underordnet ansatt i Yara; han var selskapets juridiske direktør. Uansett hvem som tok initiativet til bestikkelsene, kunne Wallace – med sin faglige tyngde og i kraft av sin posisjon i konsernledelsen – ha nektet å medvirke til straffbare handlinger, uten risiko for konsekvenser for seg selv», heter det i dommen.

Dn har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra tidligere Yara-sjef Thorleif Engers forsvarer Ellen Holager Andenæs. Juryen i lagmannsretten svarte nei på skyldspørsmålet for Enger.

«Norges mest alvorlige korrupsjonssak»

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim noterer seg at lagmannsretten skjerpet straffen fra tingretten.

– Saken er kanskje den mest alvorlige korrupsjonssaken som er pådømt i Norge når det kommer til størrelsen på bestikkelsesbeløpet, fordi det er begått av et medlem av konsernledelsen og fordi det dreier seg om bestikkelser av høytstående myndighetspersoner i Libya og India, sier Djupesland i en pressemelding.

– Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel. Her er det dessuten to alvorlige tilfeller, og det er derfor riktig at lagmannsretten vesentlig har skjerpet straffen fra tingretten, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.