Kjetil Andersen satt hele torsdagen og forklarte seg i retten om forholdet til Alfred Ydstebø og prosessen rundt kjøpet av hotellet Alstor. Andersen la ikke skjul på at det er en bitter konflikt som nå rulles opp i Stavanger tingrett.