En kopistrid om japanske kjøkkenkniver endte med full seier for den lille importøren mot husholdningskjempen Home Brands på Bryne, som står bak kjøkkenkjedene Kitchn og Tilbords. Næringslivets Konkurranseutvalg mener Home Brands har drevet med ulovlig kopiering og har opptrådt i strid med god forretningsskikk ved å bryte markedsføringsloven på to punkter.

Odd Sverre Arnøy (til venstre), styreleder i Home Brands og daglig leder i Kitchn, og gründer Wiggo Erichsen, er blant hovedeierne. Her fotografert ved en tidligere anledning.
Odd Sverre Arnøy (til venstre), styreleder i Home Brands og daglig leder i Kitchn, og gründer Wiggo Erichsen, er blant hovedeierne. Her fotografert ved en tidligere anledning. (Foto: Tommy Ellingsen)

Næringslivets Konkurranseutvalg behandler tvistesaker mellom næringsdrivende, med landets ledende nærings- og markedsføringsorganisasjoner som medlemmer. Utvalget har ingen sanksjonsmyndighet, men uttalelser herfra legger ifølge utvalget sterke føringer i en eventuelt påfølgende rettssak.

Surnet etter oppkjøpsforsøk

Berit Stang Karlsen har gjennom sitt selskap Global Corporation as agenturet på kjøkkenkniver fra det japanske selskapet Mac. I 18 år har hun hatt et forretningssamarbeid med Home Brands, som har solgt knivene i sine kjeder Kitchn og Tilbords. Mac-knivene står for omtrent halvparten av Globals årsomsetning på rundt ti millioner kroner.

For et par år siden forsøkte Home Brands Holding as, nå Homeco as, å kjøpe Global, men forhandlingene strandet fordi partene ikke ble enige om en pris. Ikke lenge etter lanserte Homecos heleide datterselskap Home Brands as en knivserie med fem kniver, Sekiryu, som var til forveksling meget lik alle de fem Mac-knivene. Det nye merket Sekiryu ble også priset omtrent likt med Mac, men i butikkene ble de markedsført og solgt med betydelige rabatter.

Karlsen klaget Home Brands as inn for Konkurranseutvalget, der hun i en uttalelse fikk fullt medhold.

– Vi er ikke enig i konklusjonen, men vi tar den til orientering og med stort alvor, sier Thomas Samuelsen, markedsdirektør i Home Brands as.

Snudde seg rundt

Samuelsen legger ikke skjul på at Home Brands snudde seg rundt etter det mislykkede oppkjøpsforsøket i 2020. Han forteller at selskapet kom i kontakt med den japanske knivprodusenten Sekiryu på en messe i Tyskland, og at det ble inngått avtale om levering av kniver som altså er så like at de vurderes av Konkurranseutvalget å være i strid med markedsføringsloven.

Design og størrelse på de innklagede knivene var ikke i Sekiryus assortiment før bestillingen, men ble ifølge Samuelsen spesialtilpasset det skandinaviske markedet. Resultatet ble kniver av nøyaktig samme størrelse og en design som altså altfor lett kunne forveksles med Mac-knivene.

Home Brands her ifølge næringslivets eget Konkurranseutvalg kopiert japanske kniver av merket Mac med kopimerket Sekiryu.
Home Brands her ifølge næringslivets eget Konkurranseutvalg kopiert japanske kniver av merket Mac med kopimerket Sekiryu. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Home Brands argumenterte at Mac-knivene er generiske med liten grad av særpreg, og derfor nyter svakt vern, og at både knivenes funksjon og generelle trender begrenser mulighetene for variasjon, og at det dreier seg om standardkategorier.

Flertallet i utvalget er ikke enig i denne argumentasjonen.

Et enstemmig utvalg mener Home Brands har opptrådt i strid med god forretningsskikk, og har festet seg ved tidslinjen i saken, og særlig oppkjøpsforsøket som var initiert av Home Brands.

«Da disse forhandlingene strandet, sørget Home Brands for å få kjøpt/levert Sekiryu-kniver som etter Utvalgets syn er påfallende like Mac-knivene. Home Brands har gitt Sekiryu-knivene omtrent tilsvarende veiledende utsalgspris som Mac-knivene i sine butikker, men markedsfører Sekiryu med omfattende priskampanjer, slik at knivene for forbrukerne fremstår som betydelig billigere. Etter Utvalgets syn medfører disse forholdene at Home Brands har handlet i strid med god forretningsskikk overfor sin langvarige forretningsforbindelse, Global Corporation», skriver Konkurranseutvalget i sin uttalelse.

Vil unngå rettssak

Samuelsen sier Home Brands nå vil rydde opp, og at man vil unngå en rettssak.

– Vi ønsker å oppfattes som redelige og etterrettelige, og det er viktig å ha et godt forhold til alle i den lille bransjedammen. Vi ønsker en dialog og løsning på denne saken.

Berit Stang Karlsen i Global Corporation er naturlig nok tilfreds med konklusjonen fra Næringslivets Konkurranseutvalg.

– Jeg er fornøyd med uttalelsen. Partene er nå i en fase hvor vi skal vurdere dette videre, sier Karlsen.

Samuelsen beskriver saken som en lærepenge for Home Brands, også for fremtidige saker.

– Dette er helt klart en ubehagelig situasjon for oss å havne i, og vi har lært mye av denne saken, sier Samuelsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.