I forbindelse med arbeidet med å få saken vurdert på nytt av gjenopptagelseskommisjonen, har den tidligere Kongsberg-selgeren Dag Tore Sekkelsten bedt Økokrim om å få utlevert dokumentene i straffesaken mot ham. Men Økokrim sier nei.

Dokumentene stammer fra blant annet beslag politiet har gjort og avhør av vitner.