Høsten 2019 opprettet Konkurransetilsynet en etterforskningssak mot bensinstasjonskjedene Circle K og YX. Den er nå avsluttet, meddeler tilsynet i en melding.

Bakgrunnen for saken var en mistanke om at de to kjedene samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser. Teorien til tilsynet var at kjedenes publisering av veiledende priser på nett la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft, som det mente kunne være i strid med forbudet om ulovlig samarbeid mellom konkurrenter.

– Vi har vært bekymret for konkurransen i drivstoffmarkedet lenge, og har fulgt aktørene tett over en periode på flere år. Høsten 2017 observerte vi en endring i det ukentlige prismønsteret som bidro til en mistanke om et mulig ulovlig samarbeid, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Nå er etterforskningssaken avsluttet, og de to aktørene har gått med på – gjennom såkalt avhjelpende tiltak – å slutte med publisering av veiledende listepriser for drivstoff på sine nettsider.

Circle K fremmet forslaget

Pressetalsmann Knut Hilmar Hansen i Circle K forteller at selskapet er fornøyd med at saken nå er ute av verden.

– Ja, vi er fornøyd med at vi har kommet til enighet om avhjelpende tiltak, og vi har hatt god dialog med tilsynet, sier han.

– Er det at dere går med på disse tiltakene en innrømmelse av at man har tøyd grensene?

– Nei. Konkurransetilsynet er tydelig på at et foretak som går med på avhjelpende tiltak ikke innrømmer skyld. Vedtaket innebærer ikke at tilsynet har tatt stilling til hvorvidt Circle K har brutt konkurranseloven.

Hilmar Hansen opplyser samtidig at det var Circle K som fremmet forslaget om å slutte å publisere veiledende priser på nett.

Opprettet overvåkning i 2016

Da det i oktober i fjor ble klart at tilsynet åpnet etterforskning, kunne ikke Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet fortelle hvilke aktører som var under etterforskning.

– Vi har vært bekymret for tilstanden i dette markedet over tid. I 2016 opprettet vi overvåkning av markedet, og basert på det vi har fått inn siden den tid, mener vi det nå er grunnlag for å starte en etterforskning, sa hun den gangen.

Tilsynet skriver i dagens pressemelding at det skjedde en praksisendring i 2017. Der pumpeprisene på bensinstasjonene tidligere hadde økt til veiledende listepris hver mandag og torsdag, endret Circle K denne strategien, med et uttalt mål om å «tilstrebe jevnere pumpepriser.»

Ifølge tilsynet førte dette til at forbrukere fikk lite forutsigbarhet for når det lønner seg å fylle drivstoff, da prisøkningen tilsynelatende fant sted på tilfeldige dager.

Endret priser samtidig

Tilsynet skriver at prismønsteret fungerte på følgende måte:

«På dager der Circle K har økt pumpeprisene, har de først publisert ny oppdatert veiledende listepris på sin nettside klokken 08.00. Deretter har YX publisert en oppdatert listepris på sin nettside, før begge aktører har økt pumpeprisene samtidig klokken 10.00. Andre aktører i bransjen har så fulgt etter.»

Dette mener tilsynet at har begrenset verdi for forbrukere, men stor verdi for konkurrenter, ved at de veiledende listeprisene på nettsidene fungerer som et signal til konkurrentene om at prisene skal opp klokken 10.00, som igjen gjør at aktørene vet når de skal sette opp prisene, og til hvilket nivå. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.