– Vi er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag og fullt medhold av retten. Det er viktig for oss, og bekrefter det vi har ment hele veien – at vi ikke fikk den rådgivningen vi burde ha fått av Vernegg, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Stemningen var amper da partene møttes i retten i midten av mars.

Polaris Media og datterselskapet Adresseavisen krevde da mellom 79 og 115 millioner kroner i erstatning for dårlige råd i forbindelse med en transaksjon av Finn-aksjer med Schibsted.

Nå er dommen klar, og Polaris Media er tilkjent erstatning på 88,6 millioner kroner av Oslo tingrett, pluss 850.000 kroner i sakskostnader.

– Denne dommen er også viktig for næringslivet. Advokater gjør en viktig jobb for mange selskaper, og det er avgjørende at man kan stole på de rådene og den hjelpen man får, sier Koch

Angrer på Finn-avtale

Polaris Media, som eier aviser som Adresseavisen, Harstad Tidende og Sunnmørsposten, ble i 2015 enige med en avtale med Schibsted som konsernet selv trodde var en gullkantet avtale.

Konsernet solgte seg like før jul i 2015 ned fra 10,12 prosent til 9,99 prosent i Finn. For det fikk mediekonsernet 15 millioner kroner samt en reforhandlet aksjonæravtale, som sikret Polaris Medias rettigheter til tross for at eierskapet var mindre enn ti prosent.

Gikk glipp av millioner

Etter avtalen kunne Schibsted, som da eide 90,01 prosent av aksjene i Finn, begynne å bruke overskuddene som konsernbidrag fremfor å måtte betale alt som utbytte – noe man må skatte av.

Schibsted kunne da føre konsernbidraget i Finn mot fremførbare underskudd i andre deler av konsernet og dermed spare over 100 millioner kroner bare i 2015.

Dette trodde Polaris Media at det skulle få en del av. Men slik var det altså ikke – og Polaris Media mener advokat Trond Vernegg og hans firma Arntzen de Besche har skylden.

Vernegg viser til sin advokat Jan B. Jansen fra BAHR, og ønsker ikke å uttale seg om saken.

Ledende partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche har tidligere sagt til DN at selskapet har forsikring som dekker et eventuelt erstatningskrav. Han viser nå til deres advokat.

– Vi har nettopp mottatt dommen og er svært overrasket over utfallet, sier Vernegg og Arntzen de Besches advokat, Jan B. Jansen i advokatfirmaet BAHR.

Han sier saken er en forsikringssak, og at Arntzen de Besche er dekket av advokatansvarsforsikring.

– Vil vurdere nærmere, i samarbeid med forsikringsselskapet, om det er grunnlag for en anke, sier Jansen.

Var helt uenige

Vernegg og Arntzen de Besche argumenterte under rettssaken for at han ikke hadde oppfattet at en andel av Schibsteds skattefordel var en forutsetning for at Polaris Media skulle gå med på en avtale.

Dette ble fullstendig avvist av Polaris-sjef Per Axel Koch, som gikk knallhardt til angrep på Vernegg da han vitnet i retten.

– Vi mener dommen er riktig. Det konstateres et ansvarsgrunnlag og det springende punktet er om advokaten har oppfylt sin omsorgsforpliktelse overfor klienten sin. Det har retten kommet til at det ikke er blitt gjort, sier Polaris Medias advokat Cecilie Amdahl i Schjødt.

Det sentrale punktet i dommen handler om dagene før Polaris Medias konsernstyre skulle godkjenne en ny aksjonæravtale med Schibsted.

Varslet om uoverensstemmelse

16. desember fikk Vernegg tilsendt et utkast til saksnotatet som finansdirektør Per Olav Monseth og Koch dagen etter skulle presentere for konsernstyret i Polaris Media, som kunne beslutte et eventuelt salg.

I løpet av de neste dagene fikk Vernegg to ganger beskjed fra en kollega at det var en uoverensstemmelse mellom aksjonæravtalen og saksnotatet til Polaris-styret.

Han sa imidlertid aldri fra om dette til Polaris Media, og styret godkjente derfor et salg av Finn-aksjene.

«Når retten er kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag i denne saken, er det fordi retten vurderer at Vernegg hadde såpass sterke oppfordringer til å ta forholdet opp med klienten ut fra de konkrete omstendighetene i saken at det må anses uaktsomt av ham at han ikke gjorde dette», heter det i dommen.

Amdahl viser til at Vernegg fikk mange indikasjoner på hva Polaris Media ønsket med avtalen, både fra Koch og Monseth, men også fra en kollega i Arntzen de Besche.

– Man kan ikke overse slike oppfordringer. Når man bistår en klient, er det helt grunnleggende at man følger med og forstår hva klienten vil, sier Amdahl.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.