Mens Indigo-eier Thor Kennedy Normann (38) har hentet ut millionutbytte, har de eldre investorene gått på milliontap.

Nå har selskapets ledelse begjært oppbud og advokat Egil Hatling har fått ansvaret som bostyrer.

– Vi har akkurat fått konkursen inn på vårt bord og vi er i ferd med å gjøre innledende undersøkelser, sier bostyrer Hatling.

Tatt arrest

Blant investorene som har latt Indigo forvalte pengene sine, er eier og styreleder Thor Kennedy Normann en svært omstridt mann.

De siste månedene har det reist krav på 25 millioner rettet mot ham som privatperson.

DN har tidligere skrevet at 18 arvinger har tatt arrest i verdier for nærmere 9,2 millioner kroner. Arvingene har sikret seg arrest i en tomannsbolig med strandlinje i Asker og i en Mercedes.

– Vil selskapets ledelse samarbeide med bostyrer?

– Vi har snakket med advokaten til selskapets ledelse, og det er allerede booket et møte. Det er ikke noe som tilsier at de ikke vil samarbeide, svarer Hatling.

Underdekning på 27 millioner

Bostyreren har registrert at det er misnøye blant investorer som har tapt penger.

– Jeg har sett i media at det er en betydelig kritikk mot selskapet, og dette vil bli undersøkt grundig under bobehandlingen.

Så langt tyder lite på at investorene vil få igjen særlig mye av den investerte kapitalen.

– Jeg ser av oppbudsbegjæringen at selskapet skal ha en gjeld på 30 millioner kroner og at det er aktiva på tre millioner. Det tyder på en underdekning på 27 millioner kroner, men dette vil den videre bobehandlingen søke å avklare nærmere.

Indigo-eier Thor Kennedy Normann sier at verdiene til investorene er intakte.

– Det er hittil ikke fremlagt beviser på at investeringene til noen av Indigo Finans’ kunder er tapte. Vi mener at verdiene er intakte. Oppbudsbegjæringen vil ikke få noen konsekvens for investeringene til eksisterende kunder, som nå vil bli kontaktet og informert om dette. Imidlertid innebærer dessverre de samlede kravene og arrestbeslutningene at det nå ikke lenger er mulig å drifte selskapet videre, sier Normann i en pressemelding.

Han avventer nå at domstolene skal ta stilling til arrestebeslutningene mot selskapet.

– Av alle de som har investert i de eiendomsprosjektene som Indigo Finans har markedsført er det kun et fåtall som har fremsatt krav. Vi er uenig i og har bestridt at det foreligger rettslig grunnlag for de kravene som er fremmet, sier Normann.

Revisor har tidligere stilt spørsmål om konserninterne transaksjoner.

Samtidig som søksmålene og arrestbegjæringene hagler, har Normann og hans heleide selskap Kennedy Holding tjent penger som gress de to siste årene. Selskapet leverte nylig regnskap til Brønnøysundregistrene for i fjor. Selskapet har til sammen tjent 50,7 millioner kroner før skatt de to siste årene. Ved inngangen til 2017 var egenkapitalen i Kennedy Holding på solide 47,7 millioner kroner i egenkapital. Kennedy selv har tatt utbytte på til sammen nær 8,7 millioner kroner de to siste årene.

Følte seg lurt

Arvingenes representant, Lasse Erdal, sier at de har tatt arrest hos Normann fordi de ikke får ut midler.

– Indigo og Normann gjør ikke opp for seg, eller har ikke noen vilje til å imøtekomme våre krav. Vi har forsøkt i ett år å få ut penger uten at vi har fått ut noe som helst, sier Erdal.(Vilkår)