Kreftforeningen har tapt en betent sak om en arv på 16 millioner kroner, ifølge en ny dom.

DN har tidligere fortalt om bergensfamilien som oppdaget at deres mor og bestemor hadde testamentert bort millionformuen til Kreftforeningen like før hun tok sitt eget liv over 90 år gammel.

Selv beskrev hun en tom og grå tilværelse med en familie som bare var ute etter pengene hennes. Familien fortalte på sin side om en livslang turbulent relasjon til en psykisk syk slektning, som de anstrengte seg for å holde kontakt med og gjøre til lags. Valget av arving var påvirket av sykdommen og testamentet ugyldig, mente de.

Dette forsøkte de å dokumentere blant annet med et omfattende materiale om kvinnens liv, inkludert journaler tilbake til 50-tallet samt en private sakkyndigrapport. Kreftforeningen mente det hele dreide seg om en familiekonflikt.

Etter fem dager i retten konkluderte dommeren med at kvinnen led av en kronisk psykoselidelse da hun undertegnet testamentet og ga familien full seier.

Umenneskelig og bøllete

Det er den avdøde kvinnens datter som skulle arvet pengene, og hennes relasjonen til moren ble belyst i retten. Dommeren avviste at påstanden om familiekonflikt.

«Retten legger etter bevisførselen til grunn som åpenbart at [datteren] hele sitt liv prøvde å få kontakt med og bli anerkjent av moren sin. [Datteren] var utvilsomt oppriktig glad i sin mor, og ville bare hennes beste,» heter det i dommen.

Det tok halvannet år fra testamentet ble kjent, til saken gikk i retten. Ifølge familien ønsket de å forhandle om arven fra begynnelsen, ettersom de forsto at saken var komplisert.

– Det var åpenbart at denne saken ikke burde havnet i retten. Nå har vi det svart på hvitt. Vi har spilt med åpne kort fra dag én, og gjort vårt beste for å belyse min bestemors liv og vår relasjon til henne. Omstendighetene rundt hennes død alene burde fått Kreftforeningen til å ta ett skritt tilbake og møte familien på en skikkelig måte. I stedet er vi blitt møtt med umenneskelig og bøllete oppførsel hele veien, sier Otto Skogen.

Han er den avdøde kvinnens barnebarn, og har håndtert saken på vegne av sin 75 år gamle mor. Familien var representert av Hanne-Marie With Solvang, partner i Dalane advokatfirma.

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.
Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen. (Foto: Gunnar Blöndal)

Uenighet om forløp

Partene er uenige om forløpet til rettssaken. Der Kreftforeningen sier de selv har tatt initiativ til møter og dialog, mener familien at alle forsøk på å forhandle om arven er blitt avvist og at deres versjon av forholdet til den avdøde ble avfeid.

− Vi er overrasket og fryktelig lei oss over at familien mener at vi ikke har vært medmenneskelige i denne saken. Det går virkelig inn på oss, for vi har tatt initiativ til samtaler og møtt familien ved flere anledninger. Vi var i dialog med datteren opptil flere ganger og fikk ros for at vi møtte henne på en god måte, skriver assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei i en epost.

– Men det er klart at vi skal se nærmere på hvordan vi kunne håndtert saken enda bedre, spesielt i møte med familien, legger han til.

Dommer Lise Gro Søreide mener at saken burde vært løst partene imellom og kalte dem sammen bak lukkede dører underveis i rettssaken.

Hva som skjedde der fremgikk av prosedyren til foreningens advokat Marius Sam Lindberg:

– Kreftforeningen forstår rettens ektefølte oppfordring om å komme til enighet, sa han.

Dommerens formaning førte til et hastemøte i Kreftforeningens ledelse samme kveld, der det ble besluttet å ikke inngå noe kompromiss.

– Foreningen valgte å stå på at den ikke kan forhandle om arven, sa Lindberg.

Otto Skogen saksøker Kreftforeningen for å få omgjort sin bestemors testamente. Kvinnen var alvorlig psykisk syk hele livet, og familien mener hun ikke var ved sine fulle fem da hun ga bort pengene. Foto: Eivind Senneset for Dagens Næringsliv
Otto Skogen saksøker Kreftforeningen for å få omgjort sin bestemors testamente. Kvinnen var alvorlig psykisk syk hele livet, og familien mener hun ikke var ved sine fulle fem da hun ga bort pengene. Foto: Eivind Senneset for Dagens Næringsliv (Foto: Eivind Senneset)

– Null rettssikkerhet

Under rettssaken fikk familien tilgang på papirer fra Nav som inneholdt en offisiell diagnose stilt i kvinnens levetid. Kreftforeningen mener nå at dommen er korrekt og vil ikke anke.

– Denne saken har dreid seg om hvorvidt testamentet var gyldig eller ikke. Saken har vært svært komplisert, med uenige fagpersoner og vanskelige vurderinger både juridisk og medisinsk. Derfor var det viktig med en objektiv vurdering gjennom domstolen. Nå har saken blitt grundig opplyst og det har kommet frem ny informasjon og nye vurderinger som har vært vesentlige for utfallet av dommen, sier Opdalshei.

Familien ba om og ble tilkjent 941.000 kroner i saksomkostninger, selv om Kreftforeningen protesterte på beløpet. Utover sakskostnadene skal familien hatt ytterligere 500.000 i utgifter.

– Dette har vært en ekstremt stor belastning, både emosjonelt og økonomisk. I tillegg blir man automatisk mistenkeliggjort når man går mot en aktør som Kreftforeningen. Vi har hatt ressursene til å ta denne kampen, men har følt oss ganske maktesløse. De som ikke orker har null rettssikkerhet i møte med en organisasjon som dette, sier Skogen.

Kreftforeningen svarer ikke på Skogens påstand om manglende rettssikkerhet, men Opdalshei skriver:

– I denne saken er det to parter som skal ha rettssikkerhet, både familien og den avdøde som ikke kan forsvare seg. Det er i beste mening at vi har stått på avdødes side i denne saken.

På spørsmål om han er trygg på at foreningen aldri har mottatt penger den ikke skulle hatt svarer han:

– Det er vi ganske sikre på. Det er heldigvis ytterst sjelden vi opplever uklarheter omkring et testament. I under én prosent av alle testamenter hvor Kreftforeningen er nevnt, er det store uklarheter. Vi ønsker ikke å motta arv som ikke er ment til oss, og det har vært situasjoner hvor vi aktivt har sagt fra oss arv som vi mente at vi ikke hadde krav på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.