DN skrev sist torsdag om advokat Thom-Kåre Granli og hans advokatfirma som har kjøpt og solgt over 50 biler på drøye fire år i et rasende tempo. Biltransaksjonene DN har avdekket er i flere tilfeller med advokatens egne klienter, hvorav enkelte er tidligere straffedømte, siktet av Økokrim eller har hatt økonomiske problemer (se faktaboks).