Statsadvokaten ba for ut par uker siden politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise (29).

Undersøkelsene gjaldt påstandene omtalt i Aftenposten om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014.

Riise har erkjent forholdet, men har uttalt til Klassekampen at han ikke kjenner seg igjen i fremstillingen av saken.

Mandag kom konklusjonen.

– Politidistriktet har bestemt at det ikke skal åpnes etterforskning i saken, skriver politiet i en pressemelding.

Positiv til gjennomgangen

Advokat Finn Krokeide bistår den tidligere Unge Høyre-lederen.

– Tonning Riise er fremdeles sykmeldt og har ikke mulighet til å kommentere saken, sier Krokeide til DN mandag.

Han viser til at 29-åringen tidligere har stilt seg positiv til politiets gjennomgang av saken.

– Nå registrerer han at det ikke er funnet noen rimelig grunn til å undersøke om det har skjedd noe straffbart. Som han også tidligere har uttalt, kjenner han seg ikke igjen i hvordan saker er blitt fremstilt i deler av media, sier Krokeide.

Hverken han eller Riise har vært i dialog med politiet, opplyser advokaten. Dette bekreftes av politiinspektøren i det aktuelle fylket, som har vært ansvarlig for saken.

– Skulle vi avhørt ham, ville vi veldig fort vært ute i en etterforskning, sier vedkommende til DN.

Politiet har mottatt en skriftlig redegjørelse fra Høyre.

– Vi anså denne redegjørelsen som et godt nok grunnlag til å ta avgjørelsen som vi har tatt i dag. Høyres redegjørelse var ett av flere momenter i saken, sier politiinspektøren.

Ønsket ikke etterforskning

Jenta, som i dag er 20 år, er representert av advokat Ellen Holager Andenæs.

Advokaten har tidligere opplyst til DN at jenta håpet at politiet avsto fra å etterforske hendelsen.

Andenæs har sagt til VG at 20-åringen ikke selv er varsler, men at andre har gitt partiet opplysninger om hennes sak.

Politiet skriver i mandagens pressemelding at de har hatt kontakt med jentas advokat.

– Det er gjort klart at hun ikke ønsker å forklare seg til politiet, heter det.

Mandag sier Andenæs at hun mener politiet har tatt en «fornuftig» avgjørelse.

– Det er vist godt skjønn, sier advokaten og legger til:

– Hun har ikke ønsket å være en del av en etterforskning, og synes det var fint at det heller ikke ble slik.

Ifølge politiet har det vært en «sammensatt og skjønnsmessig vurdering».

– I denne vurderingen inngår blant annet om det er sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, og forholdsmessighet – der sakens alvor, mulighet for en fullstendig opplysning i saken og hensynet til blant annet fornærmede – blir vurdert, skriver politiet.

Det tilføyes at det ikke er krav til skriftlig begrunnelse for denne type vedtak.

– Det er etter politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn på sakens realiteter. En begrunnelse for vårt vedtak vil derfor ikke bli gitt, skriver politiet.

Flere varsler

Riise trakk seg 10. januar som leder i Unge Høyre etter en rekke varslinger om upassende oppførsel mot yngre, kvinnelige partikolleger.

Den siste tiden har Høyre til sammen fått minst 25 varsler om seksuell trakassering i partiet, ifølge VG. 11 av varslene gjelder Riise.

Riise er fra 2017 valgt inn på Stortinget som representant fra Hedmark Høyre. Partiet har foreløpig ikke konkludert i varslingssakene.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset skriver i en tekstmelding til DN at partiet tar mandagens beslutning til etterretning.

– Politiets beslutning vil ikke påvirke den interne prosessen vi har i partiet knyttet til Tonning Riise og de varslene vi har mottatt om ham, skriver Aarset.

– Høyre har samarbeidet med politiet og besvart de spørsmålene og henvendelsene partiet har fått. Utover dette har vi ingen kommentar, skriver han.

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sa statsminister og partileder Erna Solberg på en pressekonferanse.

Filosof og Høyre-medlem Henrik Syse (51) skal lede utvalget som skal evaluere Høyres håndtering av varslingssakene. I utvalget sitter for øvrig Margunn Ebbesen, Beate Heieren Hundhammer, Marit Berger Røsland og Trond Hole.(Vilkår)

DNs kommentator: – Nyåpnede øyne brer seg
DNs kommentator Eva Grinde om politikernes øyeåpnere.
01:33
Publisert: