I 80 år har Kvikk Lunsj vært sjokoladen turglade nordmenn pakker med seg i ryggsekken. Med horisontale striper i henholdsvis rød, gul og grønn har sjokoladen for mange blitt et symbol på norsk skog og fjell.

Derfor reagerte Freia-eier, Mondelēz, raskt da turselskapet Oslo Hiking lagde en logo med samme farger og samme striper som på Kvikk Lunsj-papiret. Det internasjonale matvarekonsernet klaget inn Oslo Hiking til Patenstyret. Det endte med medhold for turselskapet. Deretter ble avgjørelsen klaget inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter, men heller ikke her fikk Mondelēz medhold.

Ønsker ikke konflikt

Oslo Hiking ble startet våren 2019 av Einar Tønnessen, og tilbyr turister naturopplevelser i Oslo-marka. Selskapet har nå 20 eiere. 18.februar 2019 mottok selskapet en telefon fra Freia-eieren Mondelēz om at de ikke aksepterte Oslo Hiking sin logo og registrering.

– Oslo Hiking har flere ganger invitert Mondelēz til et samarbeid uten at dette er blitt besvart. Vi har også tilbudt oss å slette deler av registreringen. Vi byttet også logo på høsten i 2019, og gjorde Mondelēz, gjennom DLA Piper, oppmerksomme på dette 25. september i fjor, sier Tønnessen og legger til:

– Oslo Hiking ønsker ikke å være i konflikt med Mondelēz eller noen andre. Det er imidlertid Patentstyret som har godkjent og registrert varemerke og logo. Det er Patentstyret som har avvist klagen til Mondelēz, og det er Klagenemnda som har avvist klage nummer to.

– Det er viktig for oss å avklare bruken av elementer som vi mener kan forbindes med merkevaren Kvikk Lunsj, sier Jan Ottesen i Mondeléz Norge.
– Det er viktig for oss å avklare bruken av elementer som vi mener kan forbindes med merkevaren Kvikk Lunsj, sier Jan Ottesen i Mondeléz Norge. (Foto: Line Ørnes Søndergaard)

Ulike utseendemessig

Mondelēz hevder det foreligger en fare for indirekte forveksling mellom de to varemerkene. Det vises blant annet til fargekombinasjonen og fonten, samt at Oslo Hiking i likhet med Kvikk Lunsj markedsføres mot naturopplevelser.

«De to merkene deler en viss visuell likhet ved at de begge består av tre horisontale fargestriper, i noenlunde samme tykkelse, som er gjengitt i fargene rødt, gult og grønt. Merkene har også likheter ved å bestå av ordinære merkefonter, i store bokstaver, og at de ordene som er plassert nederst, lunsj og hiking, er gjengitt i hvitt mot grønt.», uttaler klagenemnda.

Der stopper imidlertid likheten, mener nemnda. Det forelå dermed ikke risiko for assosiasjon mellom de to merkevarene:

«Til det var merkene for ulike utseendemessig.», skriver klagenemnda.

Nemnda la blant annet vekt på at merkene har forskjellig fargerekkefølge og ulike bokstavfarger.

«Denne oppveies heller ikke av at Kvikk Lunsj har blitt markedsført som «tursjokoladen» gjennom flere tiår, og at innklagedes merke har tilknytning til tur gjennom ordet hiking, for turrelatert virksomhet.», heter det i avgjørelsen.

Dermed fikk Mondelēz ikke medhold og klagen forkastet.

Kjent emballasje i 80 år

Talsperson i Mondelēz Norge, Jan Ottesen, skriver til DN at Kvikk Lunsj er en av Norges mest kjente merkevarer. Videre sier han at den karakteristiske emballasjen i nesten 80 år har vært en sentral del av merkevaren Kvikk Lunsj, og at der derfor var viktig å beskytte Kvikk Lunsj mot aktører som knytter seg opp mot merkevaren.

– Det var vår vurdering at den opprinnelige logoen til Oslo Hiking gjorde dette og det var bakgrunnen for at vi ønsket en vurdering fra Patentstyret. I denne saken konkluderte Patentstyret og siden Klagenemda med at merkene ikke var tilstrekkelig like til at vi fikk medhold i vår klage. Vi tar disse beslutningene til etterretning og ser oss nå ferdig med saken.

Ottesen understreker videre at det ikke har vært ønskelig med noen konflikt med Oslo Hiking.

– Det er viktig for oss å avklare bruken av elementer som vi mener kan forbindes med merkevaren Kvikk Lunsj. Vi ser oss nå ferdig med denne saken og ønsker Oslo Hiking lykke til videre i sitt arbeid med å tilby turister naturopplevelser i Oslo-marka.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.