Politiadvokat Lars-Kaspar Andersen legger vekt på at tre personer som tidligere var sentrale i Funcom, ble domfelt for innsidehandel. 

– Det er Økokrim tilfreds med, sier Andersen på vegne av Økokrim. 

Han tilhørte aktoratet under rettssaken.

Andersen siterer fra dommen:

«Alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv for Funcom, og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlige tillitsbrudd overfor selskapet. Den undergravet tilliten til Funcom-aksjen og var egnet til å skade selskapets omdømme.»

– Økokrim deler disse oppfatningene, sier politiadvokaten.

Under rettssaken la Økokrim ned påstand om betydelig strengere straffer enn det retten nå har utmålt. Økokrim la ned påstand om at Trond Arne Aas måtte dømmes til fengsel i tre år og ti måneder og et rettighetstap i tre år. For Ahlsand la aktor ned påstand om tilsvarende straff, i tillegg til at Økokrim mente begge skulle tåle inndragning av gevinstene.

Dommene lyder på fengsel i 11 måneder for Aas, ett år og én måned for Ahlsand og rettighetstap i ett år for begge, samt inndraging.

– Straffeutmålingen reflekterer at dommen legger til grunn et mindre omfang av de alvorlige forbrytelsene de er dømt for. Saken er omfattende. Det er en lang dom på 84 sider. Vi vil gå grundig gjennom dommen før vi tar stilling til en anke.

– Har du noen kommentar til at dere ikke fikk domfellelse på alle tiltalepunktene knyttet til innsidehandel?

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljer i dommen, svarer Andersen i Økokrim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.