En advokat fra Larvik skal ha betalt ned sin egen restskatt med penger fra klientens konto. Nå står mannen uten advokatbevilling, siktet for grov økonomisk utroskap.

DN har vært i kontakt med den tidligere advokaten, som nekter for å ha gjort noe straffbart. Han ønsker ikke å uttale seg om saken, og henviser til sin forsvarer John Christian Elden.

– Politiets tanke er at min klient har styrt kontoen til vennen og dermed handlet mot hans interesser ved uttakene. Det bestrides fra min klients side, sier Elden.

– Dette hadde ikke noe med advokatvirksomheten å gjøre, det var lån fra en venn.

Elden opplyser at pengene, totalt nær 1,4 millioner kroner, nå er tilbakebetalt med renter.

«Betydelig berikelse»

Det var skatteoppkreveren i Larvik som først slo alarm til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i august 2016, etter å ha oppdaget at advokatens restskatt ble innbetalt direkte fra kontoen til klienten. Ett år senere, etter bokettersyn og korrespondanse med advokaten, besluttet advokatbevillingsnemnden 30. august 2017 å frata mannen advokatbevillingen.

På det tidspunktet var pengene ikke tilbakebetalt. Nemnden konkluderte med at det som omtales som flere store lån fra klienten var «uforenlige med krav som stilles til en advokats uavhengighet, tillit og lojalitet», og viste til reglene for god advokatskikk, hvor det blant annet heter at en advokat ikke skal påta seg oppdrag «hvor hans personlige økonomiske interesser kan komme i konflikt med klientens interesser».

For nemnden fremla Elden en samtykkeerklæring fra eksadvokatens klient signert i august 2017, og viste til at klienten ikke motsatte seg lånene eller klaget inn advokaten. Nemnden mente dette ikke kunne være avgjørende. Nemnden kommenterte ikke hvorvidt klienten skal ha vært en venn av advokaten.

«Lånene innebærer en betydelig berikelse for advokaten, med en klar risiko for tap hos klienten», skrev advokatbevillingsnemnden.

Ransaket advokatfirmaet

– Saken er i stor grad basert på de konklusjoner som advokatbevillingsnemnden kom frem til, sier politiinspektør Jan Stapnes, som leder politiets økoteam i Vestfold.

Mannen gikk fra å ha status som mistenkt i høst til å bli siktet i desember, i forbindelse med at politiet besluttet å ransake advokatfirmaet i Larvik. Det er straffeprosessloven som krever at mistenkte får status som siktet dersom ransaking besluttes. Siktelsen ble først omtalt i Østlands-Posten.

Grunnlaget for siktelsen, som gjelder grov økonomisk utroskap, er at politiet mener det er tvil om mannen fikk tillatelse fra klienten til å bruke pengene.

– Spørsmålet er om dette har vært regulært lån, eller om det er penger man bare har tatt. I hvilken grad er dette lån eller ikke lån, sier politiinspektør Stapnes til DN.

Mannen, som ikke lenger kan arbeide med advokattittel, har ikke blitt arrestert i saken og skal frivillig ha utlevert den dokumentasjon politiet ba om i forbindelse med ransakelsen. (Vilkår)

Heiser de ansattes pulter opp i taket på slaget 18
I det nederlandske reklamebyrået Heldergroen har de et knep som gjør at de ansatte ikke kan jobbe lenger enn til normalarbeidsdagens slutt.
01:59
Publisert: