Sist vår opprettet Riksadvokaten et uavhengig utvalg som skulle granske påtalemyndighetens håndtering av Transocean-saken. Utvalget er nå i sin innspurt, og for en måned siden bekreftet Jon Petter Rui, som var leder av utvalget at rapporten var utsatt til 31. mai fra opprinnelig tidsfrist 28. februar.

Nå har Rui trukket seg fra utvalget, som dermed består av: 

  • Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.
  • Morten Holmboe, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Finn Eide, advokat i Deloitte Advokatfirma as

– Jeg måtte ikke trekke meg, men mente det var nødvendig for å ivareta utvalgets integritet, sier Jon Petter Rui til Dagens Næringsliv. Rui er til daglig professor i jus ved Universitet i Bergen.

Rui ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si mer om hvorfor han valgte å trekke seg fra utvalget.

– Jeg vil vente litt før jeg går ut med begrunnelsen. Utvalget fortsetter sitt arbeid og jeg venter til det har avgitt sin rapport før jeg sier mer om dette, sier jusprofessoren.

– Uheldig

Rui trakk seg for 14 dager siden, og siden har Liv Synnøve Taraldsrud fungert som leder av utvalget.

Advokat Hanne Skaarberg Holen i advokatfirmaet Thommessen har representert Transocean-selskapene i rettssakene. 

– Det er uheldig om det blir utsettelser. Riksadvokaten ga klart uttrykk for ønsket om å komme til bunns i saken. Det at Rui trekker seg kan sette utvalgets arbeid tilbake, sier Holen.

Stor spenning

Det har vært knyttet stor spenning til utvalgets konklusjoner. Transocean-saken, som lenge ble betraktet som en av norgeshistoriens største skatteunndragelsessaker, smuldret opp ved inngangen til 2016. Rett før ankesaken skulle ta til i lagmannsretten trakk Økokrim tiltalene. Da hadde påtalemyndigheten allerede gått på en kjempesmell i tingretten. De sivilrettslige sakene knyttet til komplekset har heller ikke gitt det utfallet skattemyndighetene forutsatte.

Selv om straffesakene nå er endelig avgjort, verserer det fortsatt Transocean-relaterte saker for domstolene. Spørsmålet om de tiltalte skal få dekket alle sine advokatutgifter i tilknytning til saken skal opp for Høyesterett i neste uke.

Nylig anket også skattemyndighetene en av de sivile skattesakene i komplekset inn for Høyesterett. Det gjenstår å se om saken slipper inn til behandling. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.