Lilleborg as, en norsk hygiene- og rengjøringsmiddelprodusent i Orkla-konsernet, har saksøkt det multinasjonale konsernet Unilever. Saken skal opp i Oslo tingrett.

Lilleborg mener at Unilever med rengjøringsmerket Cif misbruker dets velkjente Jif-produkter, og krever erstatning for tapt salg og omdømmeskade, samt at alle varer med Cif-varemerket som er i Unilevers besittelse i Norge, eksporteres ut av landet.

Orkla-selskapet ønsker også at Unilever, ved en midlertidig forføyning, skal forbys å bruke kjennetegnet Cif «i enhver utforming [ …]» frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken.

Unilever mener på sin side at kravene om forbud, vederlag og erstatning, samt midlertidig forføyning ikke kan føre frem.

Selskapet viser til at Cif-varemerkene ble registrert i perioden 1998 til 2003, og hevder at det Lilleborg forsøker å oppnå i realiteten er «en reforhandling av avtaleforholdet, der Unilevers avtalte rettigheter til Cif-varemerkene settes til side, og varemerker som er lovlig registrert, i tråd med partenes avtaler, kreves kjent ugyldig».

Lilleborg og Unilever hadde fra slutten av 1950-tallet et nært samarbeid i Norge, men etter at eierskapet til en rekke kjente produkter som Omo, Jif og Sun ble overført til Lilleborg i perioden 1950 til 1970, har partene i dag kun en leveranseavtale.

Saken er berammet til Oslo tingrett fra 24. februar, og skal etter planen gå over fire dager.

«Synes det er underlig»

Marie Vaale-Hallberg i advokatfirmaet Kvale representerer Unilever i saken og skriver i en tekstmelding at søksmålet kom overraskende på Unilever, gitt det nesten 90 år lange samarbeidet mellom de to partene.

– Cif-varemerkene har vært registrert i Norge i opptil 20 år, og Unilever synes det er underlig at dette blir et tema mellom partene i dag, skriver advokaten og opplyser at Cif-produktene har vært til salgs i butikker siden mai 2018.

– Unilever mener at selskapet var i sin fulle rett til å registrere Cif-varemerkene i Norge i sin tid og mener videre at varemerkene kan brukes fritt i dag, legger advokaten til.

I sluttinnlegget til tingretten skriver Vaale-Hallberg at Lilleborg ikke har klart å redegjøre for når selskapet ble kjent med varemerkeregistreringen av Cif-produktene.

«Unilever mener det mest sannsynlige er at Lilleborg ble fortløpende kjent med at varemerkene ble registrert i lys av det tette samarbeidet partene har hatt [ …]. Lilleborg har i alle fall senest siden 2009 vært kjent med registreringene, som innebærer at de har forholdt seg passiv i alle fall 10 år, sannsynligvis lengre», heter det i sluttinnlegget.

Advokat Vaale-Hallberg hadde ingen kommentarer til hvor mye Unilever må ut med i en eventuell erstatning.

Vil beskytte konseptet

Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla-gruppen, skriver i en epost at Lilleborg og Unilever har vært i dialog siden 2018, som var da Lilleborg påtalte Unilevers salg av Cif-produktene. Da partene ikke ble enige, ble søksmålet tatt ut sommeren 2019, opplyser konserndirektøren.

Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla-gruppen.
Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla-gruppen. (Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix)

– Gitt relasjonen mellom partene, har ikke varemerkeregistreringene av Cif i seg selv vært problematiske for Lilleborg, før Unilever nå hevder at de har rett til å bruke merket Cif på rengjøringsprodukter som i stor grad tilsvarer produkter som Lilleborg har utviklet og markedsført i mange tiår under det nærmest identiske varemerket Jif.

Vil unngå forveksling

Mageli sier at det sentrale for Lilleborg i saken er å ivareta sine rettigheter og unngå salg av produkter som han mener vil forveksles med Jif.

– Det er naturlig for enhver rettighetshaver og særlig selskaper hvor sterke merkevarer er helt sentrale i virksomheten. Lilleborg er ikke primært ute etter erstatning, men opptatt av å beskytte et konsept og en merkevare selskapet har bygget opp over en lang periode, skriver han og legger til at det blir rettens oppgave å utmåle en eventuell erstatning.

Videre skriver Mageli at Lilleborg reagerte da Unilever begynte å selge Cif-produktene i 2018, etter at de ikke hadde brukt dette merket i Norge på rundt 20 år etter at det ble registrert.

– Det er salget av rengjøringsprodukter under Cif-merket Lilleborg mener utgjør et inngrep i Lilleborgs varemerkerettigheter til Jif, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.