Det var i slutten av februar at Lilleborg as, som er en del av Orkla-konsernet, gikk til sak mot det multinasjonale selskapet Unilever. Partene møttes i Oslo tingrett sent i februar.

Sakens kjerne var rengjøringsmerkene Jif og Cif. Førstnevnte selges og markedsføres av Lilleborg, og har vært å finne i norske butikker i en rekke år. Sistnevnte selges og markedsføres av Unilever, som har hovedsete i Storbritannia. Cif-produktene har vært til salgs i Norge siden 2018.

Lilleborg og Unilever hadde fra slutten av 1950-tallet et nært samarbeid i Norge, men etter at eierskapet til en rekke kjente produkter som Omo, Jif og Sun ble overført til Lilleborg i perioden 1950 til 1970, har partene i dag kun en leveranseavtale.

Lilleborg mente at Unilever med salg og markedsføring av Cif-produktene snyltet på deres innsats, og krevde erstatning for tapt salg og omdømmeskade, samt at alle varer med Cif-varemerket som er i Unilevers besittelse i Norge, skulle eksporteres ut av landet.

Nå er dommen klar, og av slutningen fra Oslo tingrett går det frem at Lilleborg får medhold i samtlige av sine krav.

Dermed forbys Unilever å bruke kjennetegnet Cif i «enhver utforming alene og i kombinasjon med tilhørende logo for rengjøringsmidler- og produkter [ …] frem til en rettskraftig avgjørelse i saken foreligger», heter det i domsslutningen.

Vurderer anke

– Vi imøteser sunn alminnelig og sunn konkurranse. Vi kan imidlertid ikke akseptere at andre krenker våre rettigheter og «free rider» på de investeringer vi har gjort og den goodwill vi har bygget opp over lang tid, sier konserndirektør i Orkla Håkon Mageli i en epost til DN.

Av domsslutningen fremgår det blant annet at Lilleborg tilkjennes saksomkostninger på fire millioner kroner, samt vederlag og erstatning fra Unilever på 10.000 kroner.

I tillegg pålegges Unilever å:

  • «For egen regning sørge for at alle produkter som er påført kjennetegnet Cif [ …] og som er i Unilevers besittelse i Norge, eksportere disse ut av landet.»
  • «For egen regning for å sørge for at alle produkter med kjennetegnet Cif [ …] tilbakekalles fra handelen».

Marie Vaale-Hallberg i advokatfirmaet Kvale representerte Unilever i retten. I en tekstmelding til DN skriver hun at selskapet er overrasket over utfallet.

– Orkla og Unilever har hatt et samarbeid, som medfører at produkter og brands, som har hatt sitt utspring hos Unilever, kan markedsføres av partene i sameksistens i Norge. Unilever kommer til å vurdere dommen nøye og vurdere om dommen skal ankes, skriver hun i en melding.

Konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli, er fornøyd med dommen.
Konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli, er fornøyd med dommen. (Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix)

I sluttinnlegget til tingretten skrev Vaale-Hallberg at Lilleborg ikke har klart å redegjøre for når selskapet ble kjent med varemerkeregistreringen av Cif-produktene.

«Unilever mener det mest sannsynlige er at Lilleborg ble fortløpende kjent med at varemerkene ble registrert i lys av det tette samarbeidet partene har hatt [ …]. Lilleborg har i alle fall senest siden 2009 vært kjent med registreringene, som innebærer at de har forholdt seg passiv i alle fall 10 år, sannsynligvis lengre», het det i sluttinnlegget.

«Viktig for verdiskaping»

Konserndirektør Mageli skriver videre at de er fornøyd med å ha fått medhold i begjæringen om midlertidig forføyning. Det innebærer at Unilever frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse ikke har lov til å markedsføre eller selge Cif-produkter.

– For Lilleborg og Orkla var det nødvendig å forfølge dette rettslig og ivareta en sterk merkevare. Det er viktig for vår verdiskaping, aksjonærer og for å ivareta arbeidsplassene til de som jobber hardt for å skape våre folkefavoritter, som blant annet JIF. I det bredere perspektiv tror vi heller ikke forbrukerne er tjent med at aktører snylter på hverandres innsats, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.