Det har gått halvannet år siden påstandene ble lagt ned, og to et halvt år siden rettssaken startet i tingretten.

Saken er en av de mest omfattende norsk politi og skattemyndigheter noen gang har etterforsket. Den er også ganske unik, både i omfang og innhold. Bare tiltalen mot de 13 som får sin dom fredag, er på nær 60 sider.

Ifølge tiltalen går forholdene som nå skal pådømmes, helt tilbake til 2010, men det var altså først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Saken omhandler menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Ti pakistanere ble hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks ansatte arbeidet ifølge tiltalen skyhøyt over grensen for overtid som er lovlig i Norge.

Enormt sakskompleks

Hele fredagen er satt av til tingrettsdommer Yngvild Thues opplesning av dommen som det altså har tatt halvannet år å skrive.

Lime-saken er omtalt som norgeshistoriens største menneskehandel-sak, men er også blitt kjent for å ha strukket svært langt ut i tid, noe både aktorat og rett er blitt kritisert for. Aktor, statsadvokat Geir Evanger, har forsvart tidsbruken.

– Samlet tidsbruk fram til dom i tingretten er tre år og 10 måneder. Det kan forsvares i en så stor, kompleks og alvorlig sak, sier Evanger til NTB.

Ifølge bistandsadvokat Else McClimans har tidsbruken avdekket flere andre straffesaker.

– Lime-saken er en viktig del av et større kompleks av saker som er blitt pådømt i retten de siste tre årene. Det er avdekket sammenhenger mellom arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet på en måte som vi ikke tidligere har sett i Norge, sier hun til NTB.

For omfattende

Advokatfirmaet Elden forsvarer fire av de tiltalte i saken. I etterkant av prosessen i tingretten håper advokat John Christian Elden selv at det ikke blir flere saker som er så omfattende som Lime-saken.

– Jeg tror og håper at både påtalemyndigheten og domstolene har lært noe av dette, og ikke forsøker å presse gjennom så sammensatte saker mot så mange tiltalte i samme hovedforhandling en gang til, sier Elden til NTB.

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch har stilt spørsmål ved omfanget.

– Lime-saken synes å være i ytterkant av hva som er praktisk mulig, med 13 tiltalte, 26 forsvarere, samt bistandsadvokater og aktorat. 50 tjenestemenn etterforsket saken i ett år, sa Busch i forbindelse med et møte i Advokatforeningen i mai ifølge Rett24.

– Vi kan ikke ha saker som tar ett år i retten og halvannet år til domsskriving. Da kommer vi til å miste tillit. Slikt sier noe om hvor vi står både som rettsstat og kulturnasjon, sa riksadvokaten.(Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: