For fem år siden arresterte FBI norskamerikanske Jan Harald Portocarrero (45) og 14 andre i Los Angeles og San Diego etter omfattende spaning, infiltrering og telefonavlytting mot sportsbettingselskapet Macho Sport. FBI mente selskapet drev omfattende gamblingvirksomhet og benyttet både trusler og vold for å drive inn penger.

I juni 2013 ble storebror Erik Portocarrero (47) arrestert i Oslo. Han ble senere utlevert til USA. Brødrene ble høsten 2015 dømt til fengsel i henholdsvis 18 og 22 måneder etter å ha innrømmet ulovlig gambling.

Dømt for hvitvasking

Norsk politi mente brødrenes 69 år gamle onkel bosatt i Tvedestrand hadde hvitvasket minst 12,5 millioner av nevøenes sportsbettinginntekter gjennom en konto han disponerte i Sveits.

Han har erkjent at han oppbevarte pengene etter instruks fra nevøene og betalt dem tilbake, men at han trodde inntektene kom fra lovlige gamblingaktiviteter i Peru.

Han ble frikjent i tingretten, men i en dom avsagt av Agder lagmannsrett er han nå dømt til fengsel i to år og seks måneder. Han er også dømt til inndragning av 2,4 millioner kroner.

«Blir anket»

– Dommen blir anket, det gir seg selv. Det er svært overraskende hvis den blir avvist av Høyesterett, sier mannens forsvarer Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden.

Advokat Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden er 69-åringens forsvarer.
Advokat Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden er 69-åringens forsvarer. (Foto: Gorm K. Gaare)

Hans argument er blant annet at det ikke er bevist at pengene kommer fra den ulovlige gamblingvirksomheten i California.

I dommen heter det at «aktor har anført at det ikke kan utelukkes at noen av innskuddene på tiltaltes konti i Sveits stammer fra lovlig virksomhet. Aktor har på denne bakgrunn avgrenset beløpet i tiltalte til 12.000.000 kroner av de rundt 28.000.000 kronene som ble satt på kontiene i den perioden tiltalen gjelder».

Lagmannsretten er imidlertid «overbevist om at alle innskuddene på tiltaltes konti i Sveits i perioden tiltalen omfatter stammer fra ulovlig sportsbetting i California», og overbevist om at mannen visste dette. (Vilkår)

Fantastiske Storebrand-tall ødelegger DNs veddemål med Trøim
02:37
Publisert: