Advokater betaler for å droppe etikkurs: – En farse

Advokater har brukt 6,6 millioner kroner for å slippe obligatoriske kurs. Pengene går til Advokatforeningen.

Publisert: Oppdatert:

– Ordningen med pliktig etterutdanning er ifølge foreningen et løfte til klientene, om at dens medlemmer holder seg à jour. Men foreningen har samtidig åpnet for at medlemmer kan kjøpe seg fri fra store deler av ordningen, ved å betale foreningen en avgift. Foreningens løfte blir da hult, sier advokat Magnus Stray Vyrje om Advokatforeningens avgiftsordning for medlemmer som ikke gjennomfører obligatoriske kurstimer.
– Ordningen med pliktig etterutdanning er ifølge foreningen et løfte til klientene, om at dens medlemmer holder seg à jour. Men foreningen har samtidig åpnet for at medlemmer kan kjøpe seg fri fra store deler av ordningen, ved å betale foreningen en avgift. Foreningens løfte blir da hult, sier advokat Magnus Stray Vyrje om Advokatforeningens avgiftsordning for medlemmer som ikke gjennomfører obligatoriske kurstimer. (Foto: King Design)