I april 2017 ble tidligere administrerende direktør, tidligere finansdirektør og tidligere nestleder i styret i det børsnoterte spillselskapet Funcom dømt til fengsel for innsidehandel i Funcom-aksjen. Selv om de tre ble frikjent for de vesentligste delene av tiltalen og fikk langt lavere straff enn Økokrim hadde påstått, valgte alle tre å anke.

Siden saken gikk for tingretten har Økokrim gjort store endringer i sitt aktorteam. Nå er førstestatsadvokat Hans Christian Koss, som er leder av Økokrims verdipapirhandelteam, aktor i saken. Koss var sentral i etterforskningen i saken, men førte den ikke for tingretten.

Koss har under etterforskningen av saken og i retten denne uken uttalt at man står overfor et tilfelle av såkalt «pump and dump». Kort forklart innebærer det at noen som eier en aksje blåser opp interessen for den, ved å gi falsk og misledende informasjon. Deretter selger man aksjen til langt høyere kurs enn det en selv betalte. Dette fikk Økokrim ikke medhold for i tingretten. De tre tiltalte ble der domfelt for innsidehandel, uten at retten anså det som bevist at de hadde deltatt i noe «pump and dump»-opplegg.

Nå forsøker Økokrim på nytt å få rettens tilslutning til sin oppfatning. Samtidig kjemper de tre tiltalte for å bli frikjent for innsidehandel.

Et vesentlig tema i tingretten var meldinger Funcom hadde sendt over børsens meldingssystem. Mange børsnoterte selskaper begrenser seg til å sende ut meldinger kun når de har plikt til det, som ved kontraktsinngåelser, fremleggelse av kvartalsresultater eller når primærinnsidere kjøper eller selger aksjer. Funcom hadde tradisjon for å bruke meldesystemet mer eller mindre som en markedsføringskanal. Det innebar at selskapet pumpet ut en rekke meldinger som ble kategorisert som «ikke-informasjonspliktige pressemeldinger».

Advokat Frode Sulland er forsvarer for Trond Aas, Funcoms tidligere konsernsjef.
Advokat Frode Sulland er forsvarer for Trond Aas, Funcoms tidligere konsernsjef. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Tiltalen tar utgangspunkt i at spillprodusenten og daværende konsernsjef Trond Arne Aas skal ha forledet investorene til å tro at utsiktene for dataspillet «The Secret World» var langt mer optimistiske enn det selskapet hadde grunn til å tro.

Ifølge Økokrim underkommuniserte Funcom negative nyheter, mens de skal ha blåst opp betydningen av ting som kunne tolkes positivt.

Forsvarerne og de tiltalte mener Økokrim blander kortene. Ifølge dem var mye av kommunikasjonen markedsføring overfor spillmarkedet, og ikke meldepliktig informasjon til finansmarkedet.

Under del to av aktoratets innledningsforedraget torsdag viste Hans Christian Koss frem en slik pressemelding. Meldingen, som ble publisert i januar 2011, handlet om et samarbeid med spillutgiveren Electronic Arts for distribusjon av «The Secret World». Funcom anså at dette ikke var meldepliktig informasjon, og hadde derfor klassifisert den deretter. Koss mente likevel at meldingen var kurssensitiv.

Markedet er fasiten

Som belegg for dette brukte han et bilde fra et dataprogram hos børsen som viste hvordan både kursen og handelen i aksjen steg umiddelbart etter at nyheten ble kjent. Selv om han understreket at meldingen ikke knytter seg til tiltaleperioden, fremholdt Koss at Funcoms egen oppfatning av at informasjonen ikke var informasjonspliktig, ikke nødvendigvis var korrekt.

– Spørsmålet er om informasjonen var egnet til å påvirke kursen. Hvis den har påvirket kursen, så er den også egnet til å påvirke kursen. Det er vår påstand, sa førstestatsadvokaten og understreket at markedet ikke tar feil.

Ifølge lederen for Økokrims verdipapirhandelteam er dette vanskelig for jurister å forstå.

– Det er ikke juristene, men investorene som bestemmer hva som er viktig, sa Koss, før han understreket at ingen av de tiltalte handlet aksjer i perioden før meldingen ble publisert.

Da forsvarerne kom til orde på fredagen gikk advokat Ingvild Boe Hornburg, som er medforsvarer for Funcoms tidligere finansdirektør, i rette med Økokrims fremleggelse.

«Bare spekulasjoner»

– Koss’ påstand om at markedet ikke tar feil er misvisende av mange grunner. Man kan ikke trekke konklusjoner om innsideinformasjon på bakgrunn av kursbevegelser. Man kan ikke slutte at det er en årsakssammenheng mellom en pressemelding og kursbevegelser i etterkant. Det blir bare spekulasjoner. Poenget er at vurderingen om hva som er kurssensitivt må gjøres på forhånd, sa Hornburg.

Ifølge forsvarsadvokaten kan likviditeten i aksjen, altså hvor mange som ønsker å kjøpe den på et gitt tidspunkt, påvirke kursen.

– Flere kjøpere kan øke etterspørselen. Dessuten finnes det irrasjonelle investorer. I Funcom var det få profesjonelle investorer. Man kan ikke utelukke at det er en del av dem som investerte i aksjen hadde sett at kursen alltid stiger før lansering. Det kan være grunnen til at de kjøper seg inn. Og at det sender kursen opp, sa Hornburg på vegne av sin klient.

Makroforhold, generelle rammevilkår og politikk kan også spille inn.

– Det er ikke bare pressemeldinger som påvirker kursbildet. Derfor er det villedende når aktor sier at markedet ikke tar feil og viser til det ene bildet.

Mot slutten av rettsdagen fredag inntok Funcoms tidligere konsernsjef, Trond Arne Aas, vitneboksen. Han advarte meddommerne mot å la seg forlede av Økokrims definisjon av hva som er å regne som innsideinformasjon.

– Det teamet fra Økokrim som sitter her nå, har en helt annen oppfatning av dette enn det som førte saken i tingretten. De klarer ikke å bli enige med seg selv, men likevel mener de at jeg skulle hatt en helt klar oppfatning av dette, sa en tydelig oppgitt Aas.

Ankesaken, som startet i Borgarting lagmannsrett sist uke, skal gå over 11 uker i lagmannsretten. De tre tiltalte vil forklare seg de neste tre ukene. Etter det vil vitnene i saken forklare seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Politiet ønsker kontakt med disse personene
Politiet offentliggjorde i dag to overvåkningsvideoer fra Futurum-bygget på Lørenskog, der ektemannen til den antatt kidnappete Anne-Elisabeth Hagen jobber.
00:49
Publisert: