DN skrev i fjor sommer om hvordan en ung kvinne saksøkte to kunder av bedriften hun jobbet i for seksuell trakassering, samt arbeidsgiver for kritikkverdig og mangelfull håndtering av situasjonen.

Kvinnen vant frem i tingretten, der hun ble tilkjent både saksomkostninger og oppreisningserstatning. Motpartene anket saken, men lagmannsretten stadfestet i desember tingrettens dom.

– Kvinnen er glad for at hun også i lagmannsretten ble trodd og for at hun snart kan sette punktum for saken, sa hennes advokat Tina Storsletten Nordstrøm da.

Lagmannsretten mente ledelsen i bedriften, først og fremst representert ved daglig leder, opptrådte klart kritikkverdig og uaktsomt.

Arbeidsgiver ble dømt for manglende forsøk på å stanse klåingen. Kvinnen ønsket også oppreisningserstatning, noe tingretten ga henne. Lagmannsretten valgte imidlertid å frifinne arbeidsgiver for krav om oppreisningserstatning.

Den ene kunden og arbeidsgiveren ble dømt, men den andre kunden ble frifunnet. Frifinnelsen av den ene kunden er nå anket til Høyesterett, opplyser advokat Tina Storsletten Nordstrøm.

«Ikke alvorlig nok»

– Lagmannsretten uttalte at den ene handlingen til denne kunden ikke var seksuelt betonet, men at den andre handlingen var av «klar seksuell karakter og objektivt sett plagsom», men i sum er dette likevel ikke alvorlig nok til at det innebærer seksuell trakassering i lovens forstand. Dette spørsmålet må Høyesterett ta stilling til hvis ankeutvalget beslutter at anken skal fremmes, opplyser advokaten.

Den nå 23 år gamle kvinnen var fornøyd med å ha fått jobb i den mannsdominerte bedriften. Hun kom godt overens med kolleger, og hadde ingen problemer med å parere den røffe humoren og direkte tonen på arbeidsplassen, ifølge hennes forklaring i tingretten.

Men kunder som «tafset» på henne satte en stopper for trivselen.

Hun ble forbannet, og sa klart og tydelig ifra om at oppførselen var uakseptabel. Hun følte seg utrygg på jobben og meldte fra til lege, arbeidsgiver og styreleder for bedriften. Men den krenkende oppførselen bare fortsatte, og hun endte opp med å bli langtidssykmeldt.

Den seksuelle trakasseringen skal hovedsakelig ha skjedd i 2016 og 2017. Det er bakgrunnen for saken som nå kan gå hele veien til Høyesterett.

Lite rettspraksis om seksuell trakassering

Tina Storsletten Nordstrøm peker på at det er lite rettspraksis om seksuell trakassering:

– Grensene for hva som er seksuell trakassering har stor praktisk betydning, og det er få rettsavgjørelser som gir en avklaring på hvor grensene går. En dom fra Høyesterett vil derfor ha stor prinsipiell interesse, og vil også være retningsgivende for det nye lavterskeltilbudet som er lansert fra nyttår, hvor Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fått kompetanse til å avgjøre saker om seksuell trakassering, sier hun.

Kvinnen er medlem av Fellesforbundet og forbundet støtter anke i saken.

De saksøktes advokat, Hedvig Cecilie Svardal, opplyser til DN at hun ikke ønsker å kommentere saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.