Et regjeringsoppnevnt utvalg overleverte fredag sine forslag til forenklinger av aksjeloven til næringsminister Monica Mæland (H).

Utvalget foreslår en rekke forenklinger av loven.

- Aksjelovutvalget anslår at enkelte av forslagene kan gi samlede årlige besparelser for næringslivet på over en milliard kroner. Utredningen er derfor også viktig i regjeringens forenklingsarbeid, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fredag.

Utredningen blir nå sendt på høring. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.

Ifølge pressemeldingen fra departementet foreslår aksjelovutvalget følgende i utredningen:

 • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30.000 kroner til 1 krone
 • Økt bruk av elektroniske løsninger
 • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves
 • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres fra ti til fem år
 • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres
 • Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre med mer
 • Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet
 • Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført
 • Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke  sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag

I 2013 ble det gjort flere forenklinger i aksjeloven. Det ble blant annet billigere og enklere å stifte aksjeselskap. I tillegg ble det gjort endringer i reglene om generalforsamling. Aksjelovutvalget fikk også i oppdrag å undersøke hvilken effekt disse og andre forenklinger har hatt for næringslivet.

Utvalget foreslår ingen reversering av forenklingene fra 2013, men kommer med forslag om enkelte justeringer.

Foreslår endringer i stiftelsesloven

Et annet utvalg har sett på mulighetene til å forenkle stiftelsesloven.

Utvalget kommer med følgende forslag:

 • En ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene om saksbehandling ved omdanning.
 • Oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, med andre ord at næringsdrivende stiftelser ikke lenger skal være en egen kategori.
 • Utvalget foreslår også at utdelingsstiftelser skal kunne delegere myndigheten til å beslutte visse utdelinger til daglig leder. Det anbefales at alle stiftelser skal ha plan for både formålsrealisering og kapitalforvaltning.
 • Utvalget foreslår at enkle vedtektsendringer som gjelder administrative forhold kan registreres uten forutgående søknad til Stiftelsestilsynet Samtidig vil formålsendringer og endringer som den som opprettet stiftelsen har lagt vesentlig vekt på, fremdeles måtte godkjennes av tilsynet. Dette vil bidra til at tilsynet kan bruke ressursene sine bedre.

– Utviklingen går mot flere store og færre små stiftelser. Etter at Stiftelsestilsynet har vært i virksomhet i ti år, så vi at det var behov for en helthetlig gjennomgang av stiftelsesloven. Det har vist seg at dagens lov ikke fungerer så godt som vi ønsker, sier næringsminister Monica Mæland.

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om vekstoppskriften: Dette kjennetegner gründerne som får til supervekst, slik går det med gasellene og dette må du gjøres for å lykkes. Gaselle-forsker Jarle Bastesen gir blant annet råd om hvordan man skal unngå gasellefellene.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en mail!

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Bli med på kjøretur med den selvkjørende Teslaen (Video: Tesla)
Alle Tesla som produseres nå har fullstendig selvkjørende hardware
03:46
Publisert:

Michelle Obama avviser valgfuskpåstander
USAs førstedame, Michelle Obama, gikk kraftig i rette med Donald Trumps påstander om valgfusk og minnet om at det er velgerne som avgjør utfallet av valget 8. november.
00:54
Publisert: