Tirsdag kom nyheten om at den midlertidig forføyningen som hindrer Wiik fra å disponere sine gjenværende aksjer i WR Entertainment blir stående. Nå bekrefter Wiiks advokat, Ole Tokvam, at Ryan Wiik anker kjennelsen til Borgarting lagmannsrett.

– Vi har nå gjennomgått kjennelsen om midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete. Avgjørelsen er etter vår oppfatning bygget på feil bedømmelse av bevisene og dermed et feil faktisk grunnlag, skriver Tokvam i en epost til DN.

Aksjene ble frosset av Oslo byfogdembete i sommer, etter at selskapet gikk til sak mot Wiik i California i USA.

Konfliktfylt

WR Entertainment er selskapet Wiik hadde ideen til, som i mange år har forsøkt å få i gang en filmatisering av Kjell Hallbings Morgan Kane-bøker.

Men det siste året har konflikter mellom nåværende og tidligere personer i ledelsen overskygget filmplanene.

Selskapets nye ledelse, ved administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan og styreleder Frode Foss, mener at Wiik urettmessig tilegnet seg aksjer fra andre aksjonærer i 2013. WR-toppene mener disse aksjene egentlig skulle vært «treasury shares», aksjer selskapet selv disponerer, og ikke Wiiks personlig.

– Vi er også av den mening at rettens juridiske konklusjoner er uriktige. Vi vil derfor inngi anke til Borgarting lagmannsrett. Vi tror en avgjørelse derifra vil føre til et annet resultat, skriver Tokvam.

Måtte ut med saksomkostninger

Wiik måtte etter kjennelsen også betale motpartens saksomkostninger på over 500.000 kroner, i tillegg til egne utgifter og tolkeutgifter for retten.

Administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment mener anken beviser at Wiik ikke vet når han burde stoppe.

– To ulike dommere har gjennomgått bevismateriale i denne saken, ved to separate tidspunkt. Det norske rettssystemets kjennelse denne uken var veldig tydelig og korrekt. Vi mener Wiik ikke vil nå frem med denne anken, skriver Lucia-Khan i en epost til DN. (Vilkår)