Flertallet i Høyesterett ga ikke Angelil medhold, men det gjorde én av dommerne.

– Saken fortjener derfor å få en endelig avgjørelse fra menneskerettighetsdomstolen selv, skriver advokat John Christian Elden til DN.

I 2012 ble Morten Angelil, sønnen til Eltek-gründer Alain Angelil, dømt for skattesvik. I 2013 bestemte Økokrim at hans DNA-profil skulle innhentes. Vedtaket kom først til Angelil i 2016, som siden har klaget på vedtaket. Først til Riksadvokaten og deretter til domstolen. I september 2016 møtte Angelil hos politiet og fikk tatt et såkalt avstryk i munnhulen. Siden har hans DNA-profil vært registrert.

Angelil, som er tidligere konsernsjef i Eltek, har imidlertid fortsatt kampen mot registreringen. I 2017 frifant Oslo tingrett Staten i saken Angelil hadde anlagt for brudd på hans rett til privatliv etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Angelil anket videre til lagmannsretten, som i november 2018 etter skriftlig behandling kom frem til DNA-registreringen var lovhjemlet. Under tvil sluttet lagmannsretten seg til tingrettens dom om at inngrepet var forholdsmessig.

Nådde ikke frem

Angelil og hans advokat John Christian Elden anket deretter saken inn for Høyesterett.

Dommen fra landets høyeste domstol ble avsagt onsdag. Fire av de fem dommerne som behandlet saken kom til at inngrepet var forholdsmessig, altså at Angelils profil fortsatt kunne være registrert.

Høyesterett avviste Eldens anførsel om at Angelil er dømt for et lovbrudd der DNA ikke kan bidra til oppklaring. Høyesterettsdommeren som har skrevet dommen og som var blant de fire som utgjorde flertallet, har ikke funnet noen avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) der det er krav om at registrering kun skal skje der det er snakk om «DNA-relevante»lovbrudd. Høyesteretts flertall legger også vekt på at personer som er registrert kan kreve sletting fra registeret om det er åpenbart at det ikke lenger er hensiktsmessig å opprettholde registreringen.

Dissens

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen tok dissens. Hun konkluderte med at det finnes dommer fra EMD som viser at DNA-registreringen skal være relevant og nødvendig ut fra forholdet med registreringen. Hun la også vekt på at det er uklart hvilken nytteverdi det har å registrere alle personer som er idømt ubetinget fengsel.

Advokat John Christian Elden åpner for en anke til Strasbourg.

– Det er en delt dom fra høyesterett, der dommer Arntzen mener Riksadvokaten har brutt menneskerettighetene. Saken fortjener derfor å få en endelig avgjørelse fra menneskerettighetsdomstolen selv. Registreringen fremstår ikke som nødvendig eller forholdsmessig i dette tilfellet, skriver Elden til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.