Etter at aktor hadde lagt ned påstand om 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager betinget, samt en erstatning på 1,2 millioner kroner, fikk forsvarer Trygve Staff ordet.

Han startet sin sluttprosedyre med å si at han etter fire dager i retten fortsatt mener at Arne Vigeland, som beviselig har fått fjernet halvparten av naboens uthus, må frifinnes.

Under rettssaken første dag trakk Staff frem at Vigeland må ha vært i en frifinnende rettsvillfarelse. Oppfatningen er ikke endret under fire dager i retten.

– Det er tre utgangspunkter for dette som jeg tror alle som har fulgt saken kan si seg enig i, sa Staff og ramset opp:

  • Arne Vigeland er eier av bruksnummer 313 (tomten der deler av uthuset sto, journ.anm.)
  • Arne Vigeland er blant de mest prosesslystne, eller mest rettsvillige på Nesøya. Han er ikke prosessredd. Eller som vitnet Roald sa: Vigeland anker alltid.
  • Vigeland må ved inngrepet ha vært helt ualminnelig sikker på at han hadde rett til å gjøre det han skulle gjøre. Han ringte jo politiet for at de skulle kaste den protesterende naboen inn igjen. Han var så skråsikker på at han har rett.


Før Staff fikk ordet hadde aktor Knut Christian Braae-Johannessen gått gjennom hvorfor han mente Vigeland må ilegges fengselsstraff for grovt skadeverk. Han viste til dommerne må legge vekt på tiltaltes vilje til å bryte loven, til tross for at han har fått beskjed om at han ikke har lov til å begå selvtekt.

– Det er snakk om bevisste risikohandlinger. Han har, selv om han skulle ha feil, valgt å gjøre dette. Så må man se hen til om det er ut vist hensynsløshet eller stor besluttsomhet. Om dette er veloverveid eller en impulshandling, fremholdt politiadvokaten. Han la ikke skjul på at han mente at Vigelands handlinger på ingen måte var impulshandlinger.

Braae-Johannessen la i prosedyren også vekt på at Vigelands handlinger var samfunnsskadelige.

– Å fradra Waage og Medin muligheten til å få prøvet dette i retten, er i høyeste grad samfunnsskadelig, sa aktor og betegnet det som «spekulativ illojal adferd».

– Denne saken er veldig spesiell. Det er ikke lett å finne noen saker som gir veiledning i slike saker, sa politiadvokaten da han skulle finne riktig nivå for straffutmåling 

Da aktor sammenlignet med en dom på seks måneder avsagt for velting av gravstøtter, ble Arne Vigeland tilsynelatende opprørt. Han lente seg tilbake i stolen og lagde en grimase mens han så mot sin forsvarer.

– Man kan ikke tillate at personer begår slike handlinger. Det er samfunnsskadelig og tilsier en ubetinget fengselsstraff, fortsatte Braa-Johannessen. 

Villfarelse

Staff fremholdt i sin prosedyre at Vigeland var offer for det som kalles en «faktisk villfarelse», som tilsier frifinnelse. Han skal ikke ha kjent til noen bruksrettsavtale som ga Waage og Medin rett til å bruke de delene av bruksnummer 313 som grenset opp til deres eiendommer. 

– Jeg har spurt nær sagt alle som har vitnet om de har kjent til noen avtale fra 1944 som gir naboene bruksrettigheter, og svaret er nei. Det finnes ikke noe levende menneske som kjenner til noen sånn avtale, sa Staff som mener det understøtter hans påstand om at klienten må frifinnes.

Staff argumenterte også for at i den grad Vigeland har begått selvtekt, er det snakk om lovlig selvtekt.

– Han ville gjenopprette den lovlige tilstand. Det er først nå etter 2016 vi er blitt klar over at Waage og Medin har en bruksrett. Han ville ikke skade han ville ikke plage. Men han ville ikke ha det på sin eiendom, sa forsvarsadvokaten.

EMK

På ett område var begge advokatene enige. Det var at saksbehandlingstiden har vært altfor lang. Saken lå hos politiet i nærmere et år uten at noe konkret skjedde. Senere ble saken trukket fordi aktor ønsket å vente på rettskraftig dom i den sivilrettslige delen av eiendomstvisten, som dannet bakteppe for saken. Aktor mente selv at dette var et brudd på Vigelands rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som derfor må tilsi kortere straff enn han ellers ville få.

Men Staff var helt uenig i at Vigeland skal dømmes til ubetinget straff – om han blir dømt for grovt skadeverk.

– Skal det være snakk om noe annet enn en ren bøtestraff, er det utelukket med ubetinget straff, sa forsvarsadvokaten. Han mente også det ikke kunne komme på tale å betale erstatning til Waage eller Medin fordi uthus og annet ifølge Vigeland var ulovlig oppført.

Dom i saken vil falle fredag 9. juni. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.