Førstestatsadvokat Marianne Djupesland har gitt franske påtalemyndigheter opplysninger som nå er i ferd med å ryste den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy og den pågående franske valgkampen foran neste års presidentvalg.

– Slik det fremkommer fra bevisførselen i Oslo tingrett finnes det en dagbok som er beslaglagt i Nederland av nederlandsk politi. Den franske statsadvokaten er gjort kjent med eksistensen av dagboken fra Økokrim. Denne dagboken har fransk politi nå fått tilgang til fra Nederland, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland.