– Det som her har skjedd skyldes en gjennomgående faglig svikt hos Nav, politiet og domstolene.

Det sier Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

Mandag meldte Arbeids- og sosialdepartementet at det er avdekket at reglene om trygdepenger ved reise og opphold i utlandet er blitt brukt feil siden 2012. Det har gått hardt utover flere tusen trygdemottagere: Foreløpig anslår departementet at mer enn 2400 saker eller personer har fått krav fra Nav om å betale tilbake penger, at 48 bedrageridommer er gale og at 36 personer har sittet i fengsel på grunn av at reglene er blitt brukt feil.

Bernt mener saken er spesielt alvorlig for påtalemyndigheten og domstolene, som burde oppdaget feilen i vedtakene fra Nav når vedtakene ble overprøvd i domstolene.

– Vi må huske på at her er det ikke bare Nav som har gjort feil, det er også påtalemyndigheten og domstolene. Jeg finner det tross alt mindre opprørende at et forvaltningsorgan som Nav gjør feil, enn at domstolene straffedømmer på uholdbart juridisk grunnlag, sier han, og fortsetter:

– Det er påtalemyndighetens og domstolens oppgave å oppdage når forvaltningsorganene gjør feil. Her har de åpenbart ikke tatt sin oppgave som garanti for enkeltmenneskers rettssikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene.

«Har forsømt seg grovt»

– At en rekke personer er straffedømt uten at det juridiske fotarbeidet er godt nok, er ikke mindre enn en skandale for det norske rettsvesen. Den viser hvor svak rettssikkerheten kan være for borgere i en sårbar situasjon, sier Bernt.

Han mener også at feilen burde vært oppdaget av flere:

– Heller ikke forsvarerne i disse straffesakene har gjort jobben sin.

Samtidig viser saken en «grunnleggende systemsvikt» i opplæringen av saksbehandlere hos Nav når det gjelder EØS-reglenes konsekvenser for norsk trygdeforvaltning.

– Nav har altså beveget seg i et rettsområde hvor det åpenbart har vært vanskelig å holde oversikten. Her må det ha vært en svikt i opplæringen av saksbehandlerne. Hvis man syntes dette ble for vanskelig å holde oversikten over, skulle man spurt om hjelp fra departementet, sier Bernt.

– Her har åpenbart Nav grovt forsømt seg når det gjelder å kvalitetssikre sine egne avgjørelser.

«Må ta vår del av ansvaret»

DN har forelagt Bernts uttalelser for Nav mandag, men har ikke lyktes i å få svar. Nav-direktør Sigrun Vågeng sa selv følgende på pressekonferansen mandag:

– Jeg beklager til de som er berørt av saken og kan forsikre alle om at vi tar dette på største alvor. Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som er blitt anmeldt. Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier Vågeng.

Påtalemyndigheten ledes av Riksadvokaten. Riksadvokat Tor-Aksel Busch uttalte dette på pressekonferansen mandag:

– Dette viser at vi må kritisk gå gjennom også den rettslige siden ved meldinger fra det offentlige, uansett hvor snevert felt de måtte ha ansvaret for. Og i hvilken grad de blir regnet som eksperter, sa Busch.

Det lyktes ikke DN å få svar fra domstoladministrasjonen mandag ettermiddag.

Advokat og leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, uttalte til NTB mandag at også forsvarere har et ansvar i saken.

– Det gjelder dommere, påtalemyndigheten og også oss forsvarere. Vi må også ta vår del av ansvaret for at saker som dette har kunnet gå gjennom rettsapparatet uten at feilen er blitt oppdaget. Det beklager jeg. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.