Etter en kartlegging fra Nav i fjor kom det fram at de hadde regnet feil i 1.300 saker. Flere kunne ha blitt feilaktig dømt til fengselsstraffer eller fått feil straffereaksjon for trygdebedrageri i tiden mellom 2002 og 2016, melder P4. I en kartlegging Riksadvokaten har gjennomført sammen med Nav, kommer det fram at 621 personer har betalt tilbake for mye penger, og at 162 av disse fikk dom på feil premisser.

Tre personer kan få gjenopptatt sakene sine fordi differansen var så stor at det hadde betydning for utfallet av straffesaken. Alle tre ble idømt samfunnsstraff, men skulle ifølge Riksadvokaten hatt dom i form av betinget fengsel eller bot. De tre har også betalt mellom 15.000 og 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.

– Dette er en alvorlig sak vi gjerne skulle ha vært foruten. Dette skulle aldri ha skjedd, og det er beklagelig at de tre har fått en dom på feil grunnlag på grunn av en beregningsfeil fra oss, sier direktør Magne Fladby i Nav kontroll til P4.

Av de tre sakene Riksadvokaten mener kan gjenopptas, så har to menn takket nei til gjenopptakelse, mens en kvinne ikke har tatt stilling til spørsmålet ennå.

Det var en teknisk feil i IT-systemet som forårsaket feilen. Totalt hadde sju personer betalt over 30.000 kroner for mye tilbake til Nav.

Alle de 162 personene som er dømt for trygdebedrageri har gjort noe straffbart, men det straffbare forholdet er mindre enn det Nav har anklaget klientene for. Det betyr at i tillegg til å få tilbakebetalt pengene de har betalt for mye, kan de også søke om erstatning og mulig oppreisning.(Vilkår)