Under et døgn etter at Nav-skandalen sprakk i norsk offentlighet opplever advokatkontorer med trygderett som spesialfelt et rush av klienter som tar kontakt.

– Vi opplever stor pågang og forventer enda større pågang utover i uken etter hvert som nyheten blir kjent for flere. Nav-direktøren har selv anslått at dette rammer 2400 saker. Om dette tallet stemmer, er det vanskelig å si noe om, men dette er i alle tilfelle en sak som rammer mange mennesker, og gjerne de som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier advokatfullmektig Marie Ruud i advokatfirmaet Molteberg Nilsen.

Hun forteller at advokatfirmaet, som blant annet spesialiserer seg innen trygderett, kontaktes av mennesker som er rammet av feiltolkningen, men også fra andre som er i en tvist med Nav knyttet til andre problemstillinger.

– Det de forteller er at deres tillit til Nav-systemet er svekket etter gårsdagens nyhet. Dette fører igjen til at flere føler et behov for at saken deres vurderes og prøves på nytt, sier hun.

Rigger for pågang

Også Olav Lægreid i advokatfirmaet Advisio forventer at det skal bli en stor pågang i dagene som kommer.

– Vi har rigget oss for at det vil være stor pågang, og har frigjort ressurser for å ta imot henvendelser. Dette betyr at våre jurister er tilgjengelige for disse sakene, og vi legger til side saker som ikke haster nå, sier Lægreid.

Trygdeeksperten mener problemstillingen vil bli aktualisert for mange mennesker i dagene som kommer.

– Så langt er det særlig de uriktige dommene som er blitt aktualisert. Problemstillingen er imidlertid også aktuell for dem har fått et uriktig tilbakebetalingskrav fra Nav. Det kan gjelde mange tusen personer.

Mandag opplyste Nav og Arbeids- og sosialdepartementet at rundt 2400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Lægreid mener imidlertid at dette bare kan være toppen av isfjellet.

Tusenvis kan være rammet

Mandag sprakk nyheten om Nav-skandalen som en bombe i norsk offentlighet. Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har vært praktisert feil siden 2012.

Flere titall uskyldige personer kan ha blitt dømt til fengsel, og flere tusen kan ha fått tilbakebetalingskrav som har vært feil.

Saken har fått enorm oppmerksomhet, og mange reagerer sterkt på det som har kommet frem.

– At en rekke personer er straffedømt uten at det juridiske forarbeidet er godt nok, er ikke mindre enn en skandale for det norske rettsvesen. Den viser hvor svak rettssikkerheten kan være for borgere i en sårbar situasjon, sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til DN mandag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.