Etter at Ragnhild Moe fra Smøla tok opp kampen mot Nav, er etaten nødt til å endre praksis.

Saken som kan få store konsekvenser for Navs praksis, dreide seg om retten til sykepenger for personer som er gradert sykmeldt og har mer enn ett arbeidsforhold.

Da Ragnhild Moe ble delvis sykmeldt i den ene av sine to jobber i 2017, regnet hun med å få utbetalt sykepenger for den prosenten hun ikke maktet å jobbe. Etter ordlyden i loven var kravet at hun måtte være 20 prosent arbeidsufør for å ha krav på sykepenger.

Nav mente imidlertid at siden Ragnhild ikke mistet mer enn 18 prosent av inntekten sin, hadde hun ikke hadde krav på sykepenger.

– Noen sånn regel hadde ikke jeg, veilederen min på Nav Smøla eller legen min hørt om, sier Moe.

Ikke godt nok forankret i loven

At det var et avvik mellom lønn og stillingsprosent, skyldtes at Moe hadde lavest lønn i den jobben hun klarte å utføre. Nav viste til sine egne rundskriv, som igjen lente seg på etatens tolkning av Folketrygdloven. Men Høyesterett konkluderer med at Navs rundskriv ikke var godt nok forankret i loven.

– Vi har registrert dommen i Høyesterett og vi trenger noe tid til å se nærmere på denne og hva den betyr for Navs praksis før vi kan uttale oss, skriver fungerende avdelingsdirektør i ytelsesavdelingen, Liv Tove Espedal i en epost til DN.

Veien frem til seier har vært kronglete. Først klaget Moe på avslaget, uten å nå frem. Deretter fikk hun avslag i Trygderetten og nok et avslag i lagmannsretten. Da saken kom til Høyesterett var landets domstol enstemmig: Avslaget var feil og Navs rundskriv og Trygderettens praksis var feil.

Advokat Rune Lium hos LO-advokatene har representert Moe i kampen mot Nav.

– Det er forståelig at Nav styres etter rundskriv for å sikre en likeartet praksis. Men et rundskriv kan aldri erstatte loven, så det er viktig at Nav er åpen for at rundskrivene kan være feil, sier Lium.

– Dommen fastslår at Navs praksis er lovstridig. Alle som har fått avslag på graderte sykepenger på likt grunnlag, kan gå tilbake og kreve det, sier advokaten.

Kvinner i lavlønnsyrker

Da Moe fikk avslag på sykepenger, hadde hun allerede fått pengene forskuttert av arbeidsgiver. I hennes tilfelle var det snakk om 30.000 kroner, som hun i realiteten skyldte arbeidsgiveren sin.

– Hun mistet 20 prosent av inntekten sin i 8 uker. Om man har det sånn at det akkurat går rundt, kan det være kritisk, sier advokat Lium.

Advokaten sier det typisk er kvinner i lavlønnsyrker som er deltidsansatt, og som dermed er blitt rammet av Navs praksis.

– Jeg var veldig syk på den tiden, og hadde mest lyst til å ordne et lønnstrekk, men så hadde jeg en tillitsvalgt på jobben som mente jeg burde klage. Jeg hadde aldri kommet noen vei i denne saken om det ikke hadde vært for støtten fra EL og IT-Forbundet.

Da Moe fikk det første avslaget, skrev hun selv klagen til Nav. Der uttrykte hun at det føltes urettferdig at hun ble økonomisk skadelidende fordi hun hadde tatt sykemelding i den stillingen hvor hun tjente minst.

«Man kan jo da angre på at man ikke sykmeldte seg i den stillingen hvor jeg tjente mest», la hun til. Hun reagerte også på at hun ikke fant noe på Navs nettsider om regelen de viste til.

– Egentlig er det en sykmeldingsfelle som Høyesterett har ryddet av veien, sier Moes advokat.

Kan bli kake

– Man føler seg ganske liten når man går opp mot Nav, men jeg reagerte på prinsippet om at de som har minst, lider mest, sier Moe, som legger til at hun helst skulle hatt én 100 prosents stilling før hun ble sykmeldt.

– Alle vil jo det. Det er slitsomt å ha to jobber eller flere, legger hun til.

Moe er nå ufør. Hun innrømmer at det har kommet noen tårer etter at dommen fra Høyesterett var klar.

– Jeg har grått og så har jeg ringt til min daværende arbeidsgiver og fortalt om seieren. Jeg er glad på vegne av flere. Jeg aner ikke hvor mange det kan være, men regner med at det er mange siden det har vært praksis i lang tid.

– Blir det noen feiring?

– Vi har alltids noe musserende vin. Og så er det mulig jeg må kjøre på butikken og kjøpe en kake.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.