Mer enn tre år etter at Nesøya-bosatte Arne Vigeland fikk et entreprenørfirma til blant annet å fjerne halvparten av naboens uthus og gjøre andre endringer på tomten som naboene hevder å ha bruksrett til, må han stå til rette i Asker og Bærum tingrett.

Vigeland erkjente ikke straffskyld for tiltalen om grovt skadeverk da rettssaken startet. 43-åringen fortalte detaljert om en nabofeide som strekker seg over flere tiår. Han ble selv en del av konflikten da han kjøpte eiendommen på Nesøya i 2006. Opprinnelig hadde naboene, inkludert Vigeland, planer om å kjøpe en liten tomt for å sikre eiendomsretten til veien alle brukte. Etter at de hadde spleiset på å utbedre veien, gikk samarbeidet i vasken og Vigeland endte med å kjøpe den omstridte tomten kun for seg selv. Under sin frie forklaring omtalte han en av naboene som «en vanskelig person», før han gikk over til å karakterisere seg selv.

– Jeg er heller ikke en lett person. Jeg er vant til å stå på mitt. Jeg er metodisk og systematisk. Jeg bruker ikke vold. Jeg bruker penn, papir og pc, sa Vigeland, som fortalte at han er utdannet finansanalytiker.

Siden Vigeland fikk fjernet den delen av naboens uthus som han mente kom i konflikt med hans eiendomsrett, har han og de fornærmede i saken vært i stadige rettssaker. I hovedsak har Vigeland tapt sakene, og er blitt idømt å betale naboenes saksomkostninger, senest i en rettskraftig dom fra forrige måned.

– Er du ferdig med den saken, spurte Vigelands forsvarer, Trygve Staff.

– Nei. Den er begjært gjenåpnet.

– Ved en 33-siders begjæring til Eidsivating lagmannsrett?

– Det kan stemme, svarte Vigeland, som i retten forklarte at han kjøpte den omstridte tomten for raskere å kunne få ferdigattest ved at han nå eide grunnen der avkjørselen til huset har sitt utspring.

19 vitner

Denne gangen møter Vigeland som tiltalt i en straffesak. Retten skal over fire dager høre 19 vitner, Vigelands forklaring og på befaring på Nesøya.

Vigeland bestrider at han har gjort seg skyldig i grovt skadeverk da han engasjerte entreprenørfirma for blant annet å fjerne deler av naboens uthus. I etterkant ble Vigeland kjent som «huskapperen».

– Det er ikke kuttet i to deler. Det er tatt ned plank for plank. Byggematerialene er fjernet. De er levert pent stablet til eier, fortalte Vigeland da aktor, politiadvokat Knut Christian Braae-Johannessen, konfronterte han med hendelsene våren 2014, da Vigeland bedrev det han selv karakteriserte som opprydning på tomten.

– Hvem hadde eiendomsretten til uthuset, spurte aktor.

– Slik jeg forstår eiendomsretten er den negativt utformet. Det innebærer at det som ikke er forbudt, det er tillatt, svarte Vigeland, som tilsynelatende hadde lest seg opp på eiendomsrett, naboloven og hevd før han møtte i retten.

Det er mer enn tre år siden Nesøya-bosatte Arne Vigeland fikk et entreprenørfirma til blant annet å fjerne halvparten av naboens uthus. 
Det er mer enn tre år siden Nesøya-bosatte Arne Vigeland fikk et entreprenørfirma til blant annet å fjerne halvparten av naboens uthus.  (Foto: Mikaela Berg)

Han fortalte at han mente han hadde rett til å gjøre som han gjorde. Han mente naboen kunne lastes for at uthuset var bygget over grensen og at denne byggingen var skjedd uten grunneiers forklaring. Da aktor boret dypere i dette, for å forstå hvordan Vigeland kunne være så sikker på at tidligere eier ikke hadde gitt naboen lov, viste Vigeland til Asker kommune.

– Kommunen har lagt det samme til grunn: Dette er gjort uten grunneiers tillatelse.

– Loven sier også at man skal foreta en rimelighetsvurdering, minnet aktor om.

– Spørsmålet er om naboen kan klandres. Jeg mente svaret var ja. Det var en ren gagn/nytteavveining. På Nesøya er tomteprisene beklageligvis skyhøye. Det er en belastning å ha et rivningsobjekt på sin eiendom, sa Vigeland, som tidligere hadde fortalt at han hadde fått kjørt bort ni tonn med søppel for å rydde opp på tomten og anlegge hage.

Trygve Staff sa under sine merknader tidligere på dagen at Vigeland må frifinnes for tiltalen. Årsaken er at Vigeland ikke skal ha hatt kjennskap til en avtale om bruksrett fra 40-tallet, som har kommet frem i etterkant. Selv opplyste Vigeland at han så sent som 4. mai 2016 ble gjort oppmerksom på servitutten som ga naboene bruksrett på arealet.

St. Hansbål

Han mente naboene hadde byttet standpunkt fra å hevde at de eide eiendommen, til at de hadde bruksrett rett før en av de sivilrettslige tvistene i saken.

– Har du gjort noe som har forsinket denne saken? ville forsvarer Staff vite.

– Nei. Jeg har forsøkt å speede det opp. Dette har vært en enorm belastning. Jeg har fått to drapstrusler. Det er laget én tv-serie, er skrevet én bok og hundrevis av artikler. Men mest av alt har det gått ut over barna mine, sa Vigeland og oppsummerte hvordan han mente seg fremstilt i media.

– Det er tegnet et bilde av en mann som går rundt med motorsag i nattens mulm og mørke og kløyver huset til folk. Det er nesten ingenting sant i det. Det har vært en ekstremt fæl opplevelse.

Vigeland mener, uavhengig av om han blir dømt eller ikke, at uthuset ikke hadde noen verdi. 

– Tre av frem vinduer var knust. Det var ingen dør inn til uthuset og store deler av taket var rast sammen. Mye var dekket av presenning. 

– Hvilken positiv verdi kan dette ha hatt?

– Med beste vilje så kunne det kanskje brukes som St. Hansbål, svarte Vigeland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.