Klagen ble sendt onsdag og skal etter planen diskuteres på et møte mellom NHO og Esa i Brussel torsdag ettermiddag klokken 14.

Tross sterke protester fra bransjen banket Stortinget tirsdag denne uken gjennom den mye omtalte avgiftsøkningen, som var en del av budsjettavtalen mellom de fire partiene på borgerlig side.

– Uholdbar risiko

Avgiften vil i 2018 gi statskassen omkring to milliarder kroner i inntekter. Men nærings- og nytelsesmiddelindustrien, som blir rammet av avgiftsøkningen, mener den truer norske arbeidsplasser og vil føre til kraftig økt grensehandel.

– Vi har valgt å klage avgiftsøkningene inn for Esa fordi den uforutsigbarheten og risikoen norske mat- og drikkebedrifter står overfor, som følge av Stortingets vedtak, er uholdbar og kun kan unngås ved at avgiftsøkningene ikke trer i kraft fra 1. januar, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Han mener Stortingets vedtak ikke bare utsetter de bedriftene som omfattes av avgiften for en voldsom og uforutsett økonomisk belastning, men også de den ikke gjelder.

– Det innebærer også en uakseptabel usikkerhet og risiko for de bedriftene som er unntatt for avgiften, sier Brubakk.

– Brudd på EØS-avtalen

Orkla er blant dem som mener Stortingets vedtak om å øke sukkeravgiften med 83 prosent er i strid med EØS-avtalen.

– Vi mener dette er en økning som er i strid med EØS-avtalen og er oppgitt over at norske myndigheter gjør dette med viten og vilje, sa kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla til NTB tidligere denne uken.

Orklas juridiske eksperter har konkludert med at avgiften i seg selv er konkurransevridende, og at økningen på 83 prosent ikke kan iverksettes uten å føre til brudd på EØS-avtalens regler om statsstøtte.

– Ikke statsstøtte

Men Finansdepartementet har vurdert det slik at sjokolade- og sukkervareavgiften ikke er statsstøtte.

– I budsjettenigheten i Stortinget er det heller ikke snakk om å endre avgiftens virkeområde. Derfor kunne avgiftsøkningen i budsjettenigheten ikke anses å stride med EØS-avtalen, sa statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til NTB tidligere denne uken.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer har eksistert siden 1922 og er vedtatt av Stortinget hvert år siden. Den er primært begrunnet med å skaffe inntekter til fellesskapet. Avgiften ble ikke endret ved inngåelse av EØS-avtalen, og Esa har ikke tatt opp saken siden avtalen ble inngått i 1994, fremholder han.(Vilkår)