I 2008 satt investor Haakon Korsgaard (66) og hans selskap Olympia Holding med en stor og tungt belånt aksjepost i inkassoselskapet Aktiv Kapital. I tillegg hadde Korsgaard og hans selskap inngått en total return swap (TRS)-avtale med Nordea. Avtalen innebar at Olympia Holding hadde samme økonomiske risiko som om det skulle eid 20 prosent av aksjene i Aktiv Kapital. Fra 2008 til 2012 stupte Aktiv Kapital-kursen og påførte selskapet og Korsgaard tap på nær en halv milliard kroner.

Nordea tvangssolgte i mars 2012 Aktiv Kapital-aksjene til Haakon Korsgaard og hans selskap for til sammen 465 millioner kroner til John Fredriksens selskap Geveran, etter å ha mistet tålmodigheten. Nordea tapte over 100 millioner kroner på salget.

Korsgaard og selskapet Norprodukt as, som tilhører investorens samboer, mener aksjesalget skjedde mens Olympia Holding aktivt arbeidet for et frivillig salg av aksjene, og saksøkte dermed Nordea.

– Det påførte oss tap på 1,1 milliard brutto, sier Haakon Korsgaard til Dagens Næringsliv.

Investoren ble milliardær da han solgte sitt inkassoselskap til Aktiv Kapital for 1,5 milliarder kroner i 2004, men har siden den gang møtt mye motgang.

Tvilsom sak

I dommen som kom rett før jul får ikke Korsgaard og Norprodukt medhold av retten.

– Norprodukt har ikke hatt god grunn til å prøve saken fordi den har vært tvilsom, heter det i dommen.

Korsgaard mener imidlertid at den norske retten ikke er fullt ut kompetent til å avgjøre denne saken.

– Forholdet vårt til Nordea i henhold til kontrakt var håndtert under norsk lov i hovedsak, men TRS-avtalene ble kontrahert i henhold til engelsk lov. Så det kan være at den norske jurisdiksjonen ikke er fullt ut gjeldende i denne saken, sier Korsgaard.

Norprodukt er pålagt å dekke saksomkostninger for begge selskaper. Dermed står Norprodukt og Korsgaard igjen med en regning på 570.00 kroner.

– Vi er fornøyd med dommen, og at retten har konkludert med at banken ikke har opptrådt på en kritikkverdig måte i denne saken, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea.

Kranglet om pris

Saken, som pågikk over tre dager i retten, dreide seg om Nordea hadde gjort seg skyldig i «erstatningsbetingende uaktsomhet» i salgsprosessen, ved at banken ikke gjorde nok for å oppnå en høyest mulig pris for aksjene. Noe advokaten til Norprodukt hevdet i sitt sluttinnlegg.

– Dette har påført Olympia Holding et tap. Tapet utgjør differansen mellom oppnådd salgspris og den pris som ville blitt oppnådd dersom Nordea hadde gjort et forsvarlig salgsarbeid, heter det i sluttinnlegget.

Korsgaard og selskapet mener at hver aksje kunne vært solgt for 35 kroner. Dermed vil et erstatningskrav ha kommet på 77,5 millioner kroner.

Nordea avviser i sitt innlegg at det har gjort en dårlig salgsjobb i forbindelse med tvangssalg av aksjene. Selskapet skriver i sitt sluttinnlegg at det satt igjen med et tap på 100 millioner kroner etter tvangssalget av Olympia Holdings Aktiv Kapital-aksjer. Nordea mener at dette viser at det hadde all grunn til å oppnå en høyest mulig pris for aksjene.

Dette støtter dommen opp om.

– Det er ikke sannsynlig at det innen relativt kort tid ville blitt oppnådd en høyere pris på aksjeposten om Nordea hadde avslått tilbudet fra Geveran og heller forsøkt å finne en annen kjøper, heter det i dommen.

Nordea hadde etter salget fortsatt et utestående krav på Olympia på rundt 115 millioner kroner.

– Vi vil forsøke å inndrive den utestående gjelden på vanlig vis, sier Steffensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.