Sturle Sunde er en av Norges største vekslere av bitcoin. Ifølge Nordea var det i fjor opptil 1400 transaksjoner i måneden gjennom hans konto, som alle gjelder kjøp og salg av bitcoin.

Høsten 2017 avsluttet banken kundeforholdet på grunn av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Banken viser også til opplysninger fra politiet om at han ikke krever at bitcoinkundene hans må identifisere seg.

Høy risiko

Sunde krevde at Nordea gjenopprettet kundeforholdet for selskapet Bitmynt as. Sunde saksøkte banken, da den nektet. Nå har Oslo tingrett konkludert i saken og kommet frem til at Sunde ikke får medhold.

– Retten er etter en samlet vurdering ikke i tvil om at risikoen for hvitvasking og transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger er klart forhøyet med handel med bitcoin selv om bitcoinhandel nå også i stor grad gjøres med legitime formål, heter det i dommen.

Oslo tingrett mener derfor Nordea var i sin fulle rett til å nekte Sunde og hans selskap kundeforhold i banken. Retten viser til at banken har plikt etter loven til å avvikle kundeforhold hvis det medfører risiko for transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger.

Bruker magefølelsen

Retten skriver videre at Sundes egne sikkerhetsrutiner er egnet til å svekke risikoen på en slik måte at banken må akseptere det. Sunde har opplyst at han selger og kjøper bitcoins for en verdi av 60 millioner kroner i måneden.

– Han (Sunde) mener han kjenner kunden og har en sterk magefølelse som gjør at han gjenkjenner mistenkelige forhold, heter det i dommen.

Retten mener at måten Sunde driver bitcoinhandel på gjør at Nordea ikke oppfylle sine forpliktelser når det gjelder kundekontroll og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven.

Vil anke

Sunde og hans selskap skriver i en kommentar at det vil anke dommen. Det reageres sterkt på at Sunde tapte saken, til tross for at han har fulgt hvitvaskingsloven og ikke er mistenkt for kriminell virksomhet.

– Bankene har de-facto innført næringsforbud mot bitcoin, heter det fra Sunde. (Vilkår)

Slik samler du bonuspoeng raskt
00:57
Publisert: