Saken er oppdatert med informasjon om at gründerne av The Nordic Group (i dag: Aegis) nylig har solgt seg helt ut av morselskapet for en ukjent sum.

Det er kommet flere dårlige nyheter for finanshuset The Nordic Group (TNG), som nylig har skiftet navn til Aegis.

I fjor ble datterselskapet Nordic Securities avskiltet av Finanstilsynet og tidligere i år ble selskapet og flere nøkkelpersoner anmeldt til Økokrim.

Nå vil Finanstilsynet også inndra konsesjonen til meglerhuset Premieer, et annet datterselskap i Aegis.

Om begrunnelsen, sier tilsynet:

– Foretaket var i brudd med kravene til ansvarlig kapital og oppfylte derfor ikke vilkårene for konsesjon, sier seksjonssjef Gry Evensen Skallerud fra Finanstilsynet.

Vil ikke anke

Styreleder Jarle Stig Edler i Premieer sier selskapet er uenig i vedtaket.

– Årsaken til at man har endt med for lavt kapitalnivå er at revisor for kort tid siden konkluderte med at en fordring var verdiløs. Dette er vi uenig i, sier han, og legger til:

– Når det er sagt, har vedtaket liten betydning, fordi Premieer i liten grad har drevet med konsesjonsbelagt virksomhet det siste året. Selskapet endret driften og skiftet navn i fjor og vi tenkte det var greit å ha med konsesjonen videre, men det har vi nå ikke behov for, sier Edler.

Han sier selskapet ikke lenger yter investeringstjenester, som er konsesjonsbelagt. Premieer markedsfører plassering i såkalte brolån.

– Vil dere klage på vedtaket?

– Nei, selv om vi er uenige i begrunnelsen, bruker vi ikke tid og ressurser på det, sier Edler.

«Problemer med å skille»

Morselskapet Aegis ble opprinnelig startet av Erik Egenæs (44) og Endre Tangenes (43), som har vært hovedeiere gjennom selskapet ETG Resources.

I Brønnøysundregistrene kom det en melding sent i mai om ny eierfordeling, og ETG Resources er nå helt ute av selskapet. Aegis' styreleder Tom W. H. Paulsen, som samtidig ble én av de største eierne i Aegis, vil ikke si hva aksjene ble omsatt for.

DN har prøvd å få en kommentar til saken fra Egenæs og Tangenes, men de besvarte ikke DNs henvendelse torsdag.

Edler svarer følgende på om avskiltingen av Nordic Securities og anmeldelsen fra tilsynet til Økokrim kan ha fått innvirkning i saken om Premieer:

– Ja, det har vært en tett oppfølging fra tilsynet og det er flere som har hatt problemer med å skille virksomhetene. Jeg har hele tiden vært bevisst på at det ikke skal være sammenblanding mellom selskapene. Jeg ser at omverdenen har hatt problemer med å skille virksomhetene, og enkelte ansatte i Premieer har tidligere jobbet i Nordic.

Tilsynet sier det ikke har påvirket saken.

– Det er gjort en selvstendig vurdering av foretakets virksomhet, sier Skallerud i Finanstilsynet.

Premieer ble i desember 2017 varslet av Finanstilsynet om manglende kapitaldekning. Selskapet ble da pålagt å ha dekke et kapitalkrav i overkant av 4,2 millioner kroner, såkalt ansvarlig kapital.

Dette kravet klarte ikke Premieer å dekke, med en ansvarlig kapitalbeholdning på i overkant 1,6 millioner kroner i slutten av februar, omtrent 2,6 millioner kroner for lite.

Vedtaket om tilbakekallelse ble sendt i mai.(Vilkår)

Berit Svendsen: – Vi er helt uenige i konkurransetilsynets vedtak
Telenors opptreden knyttet til konkurrentenes utbygging av mobilnett i Norge gjør at Konkurransetilsynet ilegger det største gebyret de noensinne har ilagt for brudd på konkurransereglene, 788 millioner kroner.
01:24
Publisert: