– Jeg er overrasket, og kommer nok til å anke dommen, sier daglig leder Jan Yngve Karlsen i det lille selskapet Normeca, som har hovedkvarter på Lørenskog.

På midten av 2000-tallet landet selskapet en gigantavtale med sørsudanske myndigheter til en verdi av 4,8 milliarder kroner. Normeca skulle levere til regionsykehus, fem mobile klinikker til hvert sykehus og to flytende hospitaler.

Myndighetene betalte et forskudd på rundt 185 millioner kroner, og Normeca bygget opp et sykehus etter planene. Så startet problemene. Avtalen ble terminert, helseministeren i landet avsatt, og to beløp på til sammen 23 millioner kroner forsvant ut fra en konto i Khartoum.

Karlsen saksøkte staten og ville ha skattefradrag for pengene. For to uker siden møttes partene i retten, der Karlsen tok på seg rollen som selskapets egen advokat.

Fredag kom dommen: staten ble frikjent og Normeca må betale en halv million kroner i saksomkostninger.

«Grovt uaktsomt»

Striden dreide seg om to beløp:

  • Det ene beløpet var på 18,3 millioner kroner og forsvant ut av en konto i Khartoum til to samarbeidspartnere av Normeca. Karlsen mener det er snakk om underslag, mens staten mener det mest sannsynlig er bestikkelser.
  • Det andre beløpet er på 5,4 millioner kroner til et selskap der helseministerens sønn var daglig leder. Karlsen mener han ikke visste om denne koblingen. Staten mener det er usannsynlig og tror også disse pengene er bestikkelser.

Ifølge skatteloven har man rett på skattefradrag både for tap og for kostnader knyttet til å sikre skattepliktig inntekt. Denne retten kan derimot avskjæres hvis utgiftene er bestikkelser.

Tingretten slår fast at Karlsen og Normeca i beste fall har opptrådt grovt uaktsomt, og ikke klarer å dokumentere påstandene de fremsetter i retten.

– Det vises til de nevnte forholdene landet (at Sudan er et av verdens mest korrupte land. journ.anm.), og til manglende klarhet og notoritet rundt avtaleforholdene. Til dette kommer dessuten at betalingen skjedde til et selskap som var eid av helseministerens sønn, som har samme etternavn som faren, og som signerte på samme dokument som Karlsen. Også om man legger Karlsens forklaring til grunn om at han ikke visste eller i hvert fall ikke tenkte over, at representanten for kontraktsparten var ministerens, er dette åpenbart uaktsomt, står det i dommen.

– Staten har vunnet saken fullstendig.

Sannsynlighet for økonomisk kriminalitet

Beskyldningene om økonomisk kriminalitet og korrupsjon har haglet etter at Normeca vant avtalen i Sør-Sudan.

I 2007 publiserte Dagens Næringsliv en stor reportasje med tittelen «Milliardoperasjonen», som beskrev hvordan Normeca hadde skaffet seg avtalen i Sør-Sudan og problemene knyttet til den.

Senere utarbeidet advokatfirmaet G-Partner en rapport på oppdrag fra Utenriksdepartementet som konkluderte med at sannsynligheten for at prosjektet i Sør-Sudan var knyttet til økonomisk kriminalitet var stor.

I retten gikk Karlsen til kraftig angrep på både Dagens Næringsliv og G-Partner. Han mener selskapet er blitt svertet og stemplet som useriøse etter prosjektet i Sør-Sudan, men at alt baserer seg på rykter, indisier, og påstander Normeca ikke har fått imøtegå.

– Hvis det hadde vært snakk om bedrageri, svindel og berikelse av oss selv hadde vi gjort mye annerledes i Sudan, sa Karlsen i retten.

Karlsen er aldri blitt dømt for korrupsjon eller bestikkelser. Ifølge Karlsen valgte Økokrim å ikke etterforske saken. Hverken skattemyndighetene eller Økokrim vil kommentere dette.

Statens advokat Arne Haavind skriver i en melding at han er fornøyd med dommen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Den største vinneren er kanskje samfunnet som får en skattebetaler i stedet for en sur trygdemottager
Ingrid Ihme er direktør i Telenor Open Mind.
02:23
Publisert: