I slutten av november i fjor kom det frem at palmeoljeprodusenten Norpalm hadde gått til sak mot advokatfirmaet Sands.

Norpalm mente Sands hadde fakturert det skyhøyt for arbeidet i forbindelse med å sikre selskapet er brolån det sårt trengte, og gikk til sak mot advokatfirmaet. Norpalm mente Sands brøt regler for god advokatskikk og at dette dannet grunnlag for det som kalles «revisjon» av salæret. Palmeoljeselskapet mente advokatenes arbeid med låneopptaket ikke har ivaretatt Norpalms interesser. Norpalm krevde Sands Advokatfirma for 2,8 millioner kroner.

I en fersk dom fra Oslo tingrett blir det imidlertid klart at advokatfirmaet Sands frifinnes, og Norpalm blir dømt til å betale Sands' saksomkostninger på 575.000 kroner.

Bransjenettstedet Advokatwatch omtalte dommen først.

Brolån

Tvisten stammer fra høsten 2018, da palmeoljeprodusenten var i en likviditetsskvis. For å skaffe seg finansiering frem til det fikk hentet penger, engasjerte selskapet Sands. Ifølge Norpalm skulle prosessen være enkel og billig.

Kriselånet selskapet trengte var på 400.000 dollar, eller knappe 3,5 millioner kroner. Palmeoljeprodusenten mener det ble forespeilet juridiske kostnader på i underkant av 250.000 kroner. Ifølge et sluttinnlegg inngitt til Oslo tingrett i november i fjor hadde fem advokater i Sands fakturert 72 timers arbeid allerede før Norpalms styre hadde vedtatt å forhandle frem en låneavtale. Norpalm mener at rundt ti advokater var involvert i arbeidet med lånet.

Ifølge sluttinnlegget til Norpalms advokat kom de totale juridiske kostnadene knyttet til arbeidet med lånet kom på nærmere seks millioner kroner. Rundt tre millioner kroner gikk til Sands.

Til DN i november uttalte Sands-partner Stein Hegdal at advokatfirmaet hadde gjort en omfattende jobb, og la til at «det å si at det honoraret gjelder å hente inn et enkelt lånebeløp er en veldig grov forenkling». Han var klar på at advokatfirmaets honorar ikke var på seks millioner kroner, samtidig som at partene ble enige om å kutte i regningen.

– Vi diskuterte honorarets størrelse med klienten og aksepterte en ikke ubetydelig reduksjon den gang, sa Hegdal.

Det var Norpalms advokat, Stephan L. Jervell i Wiersholm, uenig i.

– Jeg vil heller si at det er gitt en helt ubetydelig reduksjon, sa Jervell.

Ikke grunnlag

Sands fikk altså medhold av Oslo tingrett etter å ha avvist alle krav.

«Retten har kommet til at det ikke er grunnlag for en avtalerevisjon», heter det i dommen, hvor det videre blir klart at tingretten mener Sands ivaretok klientens interesser.

I dommen konkluderes det med at retten ikke mener at salæret var urimelig høyt.

«Det dreier seg om et omfattende og intenst arbeid som strakk seg over en forholdsvis lang periode, og som selskapets ledelse anså helt nødvendig og avgjørende for å sikre Norpalms interesser og overlevelse», heter det i dommen.

– Jeg synes det er en grundig og god dom, som gir oss fullt medhold på alle punkter. Det er en sak som aldri skulle vært reist, sier managing partner i Sands, Oddbjørn Slinning.

Det har ikke lyktes DN å få en kommentar fra Jervell.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.