Saken er behandlet i plenum nettopp fordi det er reist spørsmål om bestemmelsene i EØS-avtalen kommer i strid med Grunnlovens paragraf 101 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11 om organisasjonsfrihet.

Høyesterett skal avgjøre om disse bestemmelsene må gis forrang.

Langvarig konflikt

Holship Norge har siden 5. april 2013 vært boikottet av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). NTF mener at Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere.

NTF har vunnet fram både i tingretten og lagmannsretten. For dem handler behandlingen i Høyesterett om viktige prinsipper og om en anerkjennelse av boikott som et lovlig middel i kampen for tariffavtale.

Motparten har på sin side meldt saken inn for ESA, og Høyesterett har i sine forberedelser bedt om en vurdering fra EFTA-domstolen.

Negativt fra EFTA

Denne vurderingen kom i form av en dom fra 16. april der EFTA-domstolen uttaler at boikott for å presse fram tilslutning til en tariffavtale er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet.

Under denne rettssaken stilte regjeringsadvokaten seg bak bryggesjauerne og Norges Transportarbeiderforbund i kravet om at boikott skal være et lovlig middel i kampen om tilslutning til tariffavtaler.

LO på banen

Dommen i EFTA-domstolen har på sin side fått LO til å reagere. De bringer dermed også den ferske grunnlovsparagrafen om organisasjonsfrihet inn for Høyesterett.

Det er derfor 20 dommere i plenum har behandlet saken. De må ta stilling til om EØS-avtalen er i strid med Grunnlovens paragraf 101.

Domsavsigelsen fredag er ventet å vare rundt én time. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets gasellevinner: - Ikke gjør som oss
Norsk Oppdrettsservice er årets nasjonale gasellevinner. Dette er deres tips til andre som vil lykkes som gründere.
00:41
Publisert: