Sven Ombudstvedt og Jon-Aksel Torgersen ble møtt med personlig erstatningskrav på 1,7 milliarder kroner fra ti amerikanske hedgefond etter konkursen i Norske Skog i 2017.

Oslo tingrett avsa torsdag dom i saken der Ombudstvedt og Torgersen går helt fri.