Våren 2016 ble det overført 350.000 kroner fra et selskap som er kunde av Nortura, til mannen (57) som var salgsleder i den norske kjøttgiganten. To år senere ble det angivelige lånet ettergitt, ifølge tiltalen. Nesten umiddelbart etterpå inngikk salgslederen ifølge tiltalen en ny avtale med sin motpart hos Nortura-kunden, denne gangen om overføring av ytterligere en halv million kroner.

Begge de tiltalte kommer til å nekte straffskyld når Oslo tingrett onsdag starter sin behandling av tiltalen mot dem for grov korrupsjon, og vil anføre at den første overføringen ble gitt uten tanke om motytelser. Det er ikke bevis for at den andre avtalen ble satt ut i livet.

Økokrim mener derimot at kundens selskap fikk utilbørlige fordeler verdt 1 million kroner. Selskapet er dessuten ilagt en foretaksstraff på 3 millioner kroner. Forelegget er ikke vedtatt og skal behandles sammen med korrupsjonstiltalen.

Nortura er ikke mistenkt i saken.

Nekter skyld

– Det er på det rene at det er overført penger, men utover det mener min klient at tiltalen ikke reflekterer det som faktisk har skjedd. Dette vil han forklare seg om under hovedforhandlingen, sier forsvareren til den tidligere salgslederen, advokat Christian Flemmen Johansen, til NTB.

Mannen (56) som er tilknyttet kjøttfirmaet med en omsetning på flere millioner kroner i året, erkjenner å ha sørget for at salgslederen fikk et lån, men benekter at det var for å få noe gjengjeld.

– Han erkjenner overhodet ingen form for skyld, sier forsvareren, advokat Ola Lunde.

56-åringen er tidligere dømt i det som ifølge Nationen er kjent som «den største kjøttsvindelsaken i norgeshistorien», den såkalte Prior-saken. Han fikk høsten 2001 fem års fengsel, samt fem års forbud mot å drive noen form for næringsvirksomhet, for smugling av flere hundre tonn ande- og kalkunkjøtt fra Østerrike og Ungarn. Kjøttet ble solgt som «godt norsk» på det norske markedet.

Grov korrupsjon

Politiadvokat Esben Kyhring ønsker ikke å gå inn i bevisene rundt pengeoverføringen og den angivelige avtalen, eller utdype hvorfor Økokrim mener det dreier seg om straffbare forhold. Han bekrefter imidlertid at blant annet innholdet i den siste avtalen, blir et bevistema

Korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven stiller ikke krav om at det må ha blitt gitt motytelser. Det er tilstrekkelig for å kunne straffes at man «krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel» eller «gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel». Økokrim mener korrupsjonen var grov, noe som medfører at den øvre strafferammen heves fra tre års fengsel til ti år.

– Ved en eventuell domfellelse er vi langt unna det øvre straffenivået, understreker Kyhring.

– Lovet halv million

Ifølge tiltalen bekrefter 56-åringen flere ganger overfor salgslederen at «han ville besørge overføring av en slik sum», med henvisning til de 500.000 kronene hovedtiltalte ba om. Økokrim poengterer at salgslederen i kraft av sin stilling hadde «muligheter til å påvirke leveranser og prisen på varer» til tiltaltes selskap.

Ytterligere en mann (37), som overførte 30.000 kroner, er tiltalt i saken. Den tidligere salgslederen skal dessuten ha bedt en representant for et fjerde selskap om penger. Han er ikke tiltalt.

Oslo tingrett har satt av åtte uker til saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.