Nettmatselskapet Oda, tidligere Kolonial.no, anker nå en dom fra Nedre Romerike tingrett i fjor høst, der selskapet ikke fikk medhold i et krav på 22 millioner kroner mot Coop-datterselskapet Norsk Butikkdrift.

Saken dreide seg om hvorvidt Odas krav om erstatning for gulvreparasjoner var foreldet eller ikke, noe tingretten konkluderte med at det var.

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas mener selskapets tidligere juridiske rådgiver, advokatfirmaet Aabø-Evensen, kan ha tolket lovverket feil slik at foreldelsesfristen i erstatningskravet var utløpt da saken kom for tingretten i fjor høst.

– Det tingretten gjorde, var å konkludere med at kravet var foreldet. Da blir det et spørsmål om hvilke vurderinger advokatfirmaet la til grunn for tidsfristen. Profesjonelle advokatfirmaer har et potensielt ansvar dersom de ikke tolker lovverket riktig, sier Karl Munthe-Kaas til DN.

Ankesaken er berammet til Eidsivating lagmannsrett over to dager i oktober i år.

Ønsker endelig avklaring

Tingrettssaken i fjor høst kom etter at Oda, som på det tidspunktet het Kolonial, flyttet inn i lokaler på Lørenskog som ble fremleiet av Coops datterselskap Norsk Butikkdrift. Oda flyttet inn i lokalene i 2016, men måtte gjøre reparasjoner av gulvet etter å ha fått refs fra Mattilsynet for «ikke å ha oppfylt bygningstekniske krav». Det var i 2017.

Oda mente Norsk Butikkdrift var ansvarlige for skadene på gulvet, og dermed skulle dekke reparasjonskostnadene.

Spørsmålet som ble avgjort i tingretten, var om kravet Oda rettet mot Coops datterselskap var foreldet eller ikke, og hvilken dato foreldelsesfristen skulle gjelde fra.

Coop anførte at fristen på tre år skulle gjelde fra overtagelsestidspunktet i mai 2016, mens Oda mente at fristen burde gjelde fra da skadene ble oppdaget, altså ett år senere.

Varsel om det opprinnelige søksmålet ble sendt av Aabø-Evensen, men Munthe-Kaas mener advokatfirmaet potensielt ventet for lenge med å ta ut stevning, og at det dermed er behov for å ta saken videre i lagmannsretten.

– Det ene er at dette dreier seg om et lokale som Coop forsikrer om at er i henhold til standarder, og hvorvidt de har et ansvar når vi senere oppdaget at det ikke holdt nødvendige standarder. Det andre handler om tidsfristen. Coop fikk medhold i at saken er foreldet, men det ønsker vi en endelig avklaring på, sier Munthe-Kaas.

I forkant av tingrettssaken tok advokatfirmaet Schjødt over som representant for Oda, og de er også oppført som representant for selskapet i lagmannsretten.

«Irrelevant»

DN har vært i kontakt med daglig leder i Aabø-Evensen, Torstein Schroeder. Han er kjent med Munthe-Kaas' uttalelser, og skriver i en epost:

– Vi registrerer Munthe-Kaas sin oppfattelse av gangen i saksforholdet. Vi hadde ikke noe oppdrag om å forfølge denne saken videre etter at Kolonial.no la saken død i 2018. Derfor er det irrelevant å forsøke å koble oss til en eventuell foreldelsesfrist. For øvrig har vi ingen ytterligere kommentarer til saken.

Munthe-Kaas bestrider at Oda la saken død i 2018.

– Vi har korrespondanse om tingrettssaken med Aabø-Evensen frem til juni 2019, sier han.

Tage Brigt Andreassen Skoghøy i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig representerer Coop-datterselskapet Norsk Butikkdrift i lagmannsretten. DN har stilt spørsmål til Coops kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis om ankesaken.

I en tekstmelding skriver han:

– Vi mener at tingrettens dom er riktig og at det ikke er grunnlag for kravet. Ingen kommentar utover det nå.

Navnebytte og milliardinvestering

Oda byttet som kjent navn fra Kolonial tidligere denne uken, etter å ha fått Softbank inn på eiersiden.

Den japanske investeringsgiganten investerte en milliard kroner i Oda, i tillegg til at den sørafrikanske tek-investoren Prosus gikk inn med samme beløp.

Transaksjonen verdsatte Oda til 7,5 milliarder kroner, og DN kunne erfare at toppsjefen selv, Masayoshi Son, var personlig involvert i transaksjonen.

– Masa hadde noen kommentarer om at han likte hvor beskjedne nordmenn er, sa Munthe-Kaas til DN tidligere denne uken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.