Høyesterett har avvist å behandle anken i straffesaken der kunstner Odd Nerdrum (70) ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel for skattesvik, ifølge NTB. Dermed er dommen rettskraftig.

Nerdrum har i lengre tid hatt parallelle saker gående i rettssystemet.

Begge dreier seg om penger skattemyndighetene mener Nerdrum har unndratt beskatning – den første skattesaken er tidligere avgjort.

Den andre saken er en straffesak der Nerdrum i juni 2012 ble dømt til fengsel i to år og ti måneder i Borgarting lagmannsrett for å ha solgt kunst for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen

Nerdrum anket dommen til Høyesterett, som opphevet dommen fordi den var for dårlig begrunnet. Høyesterett sendte ankesaken tilbake til lagmannsretten.

Lagmannsretten ga Nerdrum medhold i at han hadde beskattet beløpene som ble overført mellom Nerdrums galleri i New York og hans islandske bankkonto, men ikke av de 900.000 dollarene som lå i hans østerrikske bankboks.

I retten ble han dømt til ett år og åtte måneders fengsel, derav ett år ubetinget. Nerdrum anket straffeutmålingen, som nå Høyestrett har avvist.

Kunstneren måtte også møte i retten tidligere denne måneden etter at The Nerdrum Institute har saksøkt ham for 23 millioner kroner.

Årsaken er at han i 2012 trakk seg fra en avtale fra 2009 om at instituttet skulle formidle, markedsføre og ha enerett på å selge hans kunst i ti år.

Nerdrum saksøkte har tidligere saksøkt Skatt øst fordi han mener han er urettmessig etterlignet for inntektsårene 1998-2002 for 14 millioner kroner som skattemyndighetene mener han har unndratt fra beskatning.

Da en del av inntektene viste seg å være rapportert og skattet av i Norge, ble det ubeskattede beløpet redusert med vel 3,5 millioner kroner.

I begynnelsen av april ble Nerdrum i Borgarting lagmannsrett dømt til å skatte av inntekter på vel ti millioner kroner. I juli besluttet Høyesterett at de ikke vil behandle saken.

Les også:
LO angriper omstridt jobb-lovendring  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.