Økokrim skriver i en pressemelding at den anker frifinnelsen av arkitekt Rune Breili og Harald Svendsen, en tidligere byggesaksleder, til Høyesterett.

Arkitekten og byggesakslederen i tidligere Tjøme kommune, som begge sto tiltalt for grov korrupsjon, ble av Agder lagmannsrett frifunnet for dette forholdet rett før jul. Byggesakslederen ble domfelt for tjenestefeil.

Økokrim anker nå frifinnelsen for korrupsjon til Høyesterett.

– Vi mener lagmannsretten har tolket vilkåret «i anledning stilling» i korrupsjonsbestemmelsen uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til Høyesterett», sier sjef for Økokrim, Pål Lønseth.

Rune Breilis forsvarer, tidligere assisterende Økokrim-sjef Thomas Skjelbred, er overrasket over at Økokrim anker dommen.

– Jeg mener lagmannsretten har foretatt en grundig bevisvurdering på bakgrunn av fire ukers forhandlinger i lagmannsretten. På bakgrunn av den bevisvurderingen har lagmannsretten funnet at grunnvilkåret i korrupsjonsbestemmelsen ikke har vært oppfylt. Da kan jeg vanskelig se at det er mulig å komme til annet resultat enn det lagmannsretten gjorde, sier Skjelbred.

Økokrim forfølger byggefeil i hytteparadis: – Medieskapt dnPlus Tiltalte i Tjømesaken dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon dnPlus

«Ikke begått korrupsjon»

Advokaten har snakket med sin klient Rune Breili om anken.

– Han synes selvfølgelig at det nok en gang er tungt at Økokrim ikke legger denne saken bak seg. At han nå må stå overfor ytterligere belastninger, som dette innebærer. Han er fortsatt av den oppfatning at han ikke har begått korrupsjon, sier forsvareren, som ikke vil begi seg inn på å spå utfallet av anken.

– Vi får nå anledning til å skrive et tilsvar hvor vi imøtegår Økokrims anførsler. Så vil Høyesterett ta den til vurdering. Enten vil de skriftlig forkaste anken eller så vil den bli henvist til behandling i avdeling, utdyper Skjelbred.

I pressemeldingen skriver Økokrim at vilkåret «i anledning stilling» i liten grad er belyst og presisert i tidligere rettsavgjørelser.

Vennskapsforhold

«Saken reiser særlig spørsmål om vennskapsforhold har betydning i relasjoner som kan være korrupte. Det er grunn til å tro at slike problemstillinger ikke sjelden forekommer, særlig i tilknytning til kommunal forvaltning i Norge», utdyper Økokrim i pressemeldingen.

Opprinnelig ble Rune Breili og Harald Svendsen dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Vestfold tingrett sist vår, før de altså ble frikjent i lagmannsretten.

Advokat Knut Henrik Strømme, som forsvarer Harald Svendsen sier hans klient synes det er synd at saken er anket.

– Han mener lagmannsretten har anvendt korrupsjonsbestemmelsen på riktig måte. Nå får vi svare på de spørsmålene som reises i anken. Vi mener lagmannsretten har vurdert saken riktig, både faktisk og rettslig, sier Strømme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.