Hvorfor valgte Økokrim å etterforske tidligere statsråd Ola Borten Moe, men ikke utenriksminister Anniken Huitfeldt? Avgjørelsen er blitt møtt med spørsmål i pressen og kritikk fra juridiske miljøer.

Torsdag la Økokrim frem en utvidet begrunnelse for hvorfor de ikke vil etterforske aksjetransaksjonene til Ola Flem, som omsatte aksjer over 100 ganger etter at hans kone Anniken Huitfeldt ble utenriksminister.