TGS, Arne Helland og Christian Albrecht Selmer er tiltalt for brudd på ligningsloven. I retten vil det bli lagt ned påstand om at TGS må betale en bot på 90 millioner kroner.

I 2014 ble Helland og Selmer pågrepet, siktet for medvirkning til skattesvik. De ble varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Begge nekter straffskyld, og TGS bestrider grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager.

I selvangivelsen for inntektsåret 2009 har Skeie Energy krevd utbetalt skatteverdien av utgifter til undersøkelse av petroleumsforekomster (leterefusjon). De krevde fradrag for utgifter til kjøp av seismikk fra TGS. Kjøpet ble lagt opp slik at Skeie Energy ikke selv skulle ha noen kostnader knyttet til det å bli eier av seismikken, heter det i tiltalen.

– Ved at finansdirektøren la til rette for kjøpet, muliggjorde TGS at Skeie Energy kunne kreve utbetalt leterefusjon. Slik fikk Skeie Energy urettmessig utbetalt noe over 291 millioner kroner i refusjon, skriver førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i tiltalen.

TGS hevder på sin side at salget var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspris. Selskapet har lagt til grunn at en domstolsbehandling vil vise at de ikke gjorde noe galt, men opptrådte aktsomt i forbindelse med transaksjonene.

Det er satt av tolv uker til rettssaken. Begge parter har innkalt en mengde vitner.

Forsvarere i saken er advokatene Bjørn Stordrange, Christian Fredrik Bonnevie Hjort, Eli Johanne Apold, Morten Bjotveit Tidemann, Pål Wergeland Lorentzen og advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen.

I tillegg til Bender består aktoratet av politiadvokat Elisabeth Frankrig og statsadvokat Erik Marthinussen.(Vilkår)

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert: